Journalnummer TS6040103-00046

Etablering af træbrygge med anlægsmuligheder af Kajak- og kanobro ved Teglholm i Københavns Havn

27-05-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af træbrygge med kajak- og kanoadgang ved Teglholmen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Vedlagt tegningsmateriale vedr. etableringen af Træbrygge mellem byggefelt S & R Teglholmen.