Journalnummer TS6040102-00007

Uddybning og opfyldning i forbindelse med Container- og Krydstogtterminaler i Københavns Havn Ydre Nordhavn

09-10-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet for projekt om uddybning af havnen samt ny containerterminal og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

By & Havn og Copenhagen Malmö Port har i fællesskab søgt om tilladelse til etablering af en ny containerterminal og en ny krydstogtterminal nr. 4. Containerterminalen er en udflytning af den eksisterende containerterminal i Københavns Nordhavn fra Levantkaj til en ny placering i Ydre Nordhavn. Den nye krydstogtterminal nr. 4 ønskes etableret i forlængelse af de 3 eksisterende terminaler, ligeledes i Ydre Nordhavn. Som en del af projektet gennemføres desuden en uddybning af havbunden ud for de to kajer.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen er begge miljømyndigheder i forbindelse med projektet, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for tilladelse til uddybningen i havnebassinet og eventuelle miljøkonsekvenser heraf i havet og Miljøstyrelsen er myndighed for tilladelse til miljøgodkendelse af virksomheder og eventuelle miljøkonsekvenser heraf.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 29. juli 2019 til info@tbst.dk med henvisning til j.nr.  TS6040102-00007.