Journalnr. TS6040199-00053

5 Geotekniske boringer til nye stoppesteder til havnebus

10-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra GEO, om tilladelse til at foretage 5 geotekniske boringer i Københavns Havn i forbindelse med anlæg af nye stoppesteder til havnebussen.

Til høringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra GEO, om tilladelse til at foretage 5 geotekniske boringer i Københavns Havn i forbindelse med anlæg af nye stoppesteder til havnebussen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

I forbindelse med projektering af 4 nye stoppesteder til havnebussen skal Geo udføre 5 geotekniske boringer. På vedhæftede tegning kan man se de 4 placeringer. Ved Islands Brygge planlægges 2 anløb, og der skal derfor udføres i alt 5 boringer.  

De geotekniske boringer udføres fra en jack-up flåde, hvorpå Geos borerig med tilhørende boreudstyr er placeret. Boringerne udføres med foringsrør, så materialet omkring boringen holdes på plads, imens der bores nedad. Boringen udføres med 8” foringsrør og fortsættes til 10 m i kalk (forventet slutdybde er max 15 m under havbunden). Fra kalken udtages intakte kerner, der efterfølgende skal anvendes til forsøg i Geos laboratorium. Opboret materiale hjemtages og køres til jorddeponi. Borehullerne i stedet med lukkes med sand/bentonit/cement.

Ansøger har oplyst, at Københavns Kommune har vurderet, at der ikke kræves tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens  27, stk. 2. 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. januar 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbskt.dk med henvisning til journalnummer TS6040199-00053.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.