Journalnummer TS6040102-00024

Temarapport for klapning og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm

31-03-2021

Temarapporten for klapning af sediment og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm sendes hermed i høring til 17. februar.

Der er udarbejdet en temarapport der belyser miljøpåvirkningerne for klapning af sediment og ændring af sejlrende ifm. etablering af Lynetteholm.

Rapporten sendes i offentlig høring til 17. februar 2021.

Eventuelle bemærkninger til temarapporten bedes indsendt senest den 17. februar 2021 med henvisning til journalnummer TS6020102-00024.

Det bemærkes, at høringssvar inklusiv afsenders navn, kan blive offentliggjort efter høringen.