Femern - nyt naturbælte

26-08-2022

Femern A/S har meldt Trafikstyrelsen at de ønsker at etablere et naturbælte i forbindelse med Ringsted-Femern projektet. Naturbæltet er en ændring til det allerede godkendte projekt, fremført i anlægsloven og dertilhørende implementeringsredegørelse for Femern-projektet.

Til hørings- og orienteringsparter

Femern A/S har meldt Trafikstyrelsen at de ønsker at etablere et naturbælte i forbindelse med Ringsted-Femern projektet. Naturbæltet er en ændring til det allerede godkendte projekt, fremført i anlægsloven og dertilhørende implementeringsredegørelse for Femern-projektet.

Femern A/S har fremsendt nedenstående materiale, som Trafikstyrelsen har vurderet ændringen på baggrund af. Trafikstyrelsen vurderer, at naturbæltet er indenfor rammerne af det godkendte projekt, og forventer dermed at melde der ikke er behov for yderligere miljømæssige vurderinger jf. §4 i BEK nr. 1106 af 28/09/2017.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 9 september 2022 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-088667