Afgørelse om at bundsikring til anløb af Jack-up skibe i Køge Havn ikke er VVM-pligtig

2023

Trafikstyrelsen har den 27-06-2023 modtaget en ansøgning fra Køge Havn om omdannelse af dele af Køge Unitterminal til pre-assembly area for havvindmøller. Projektet indebærer at havbunden forstærkes lokalt for at tillade anløb til jack-up skibe der skal sejle komponenter ud og installere vindmøller. Trafikstyrelsen er myndighed for forstærkningen af havbunden til Jack-up. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelse for havne[1] bilag 2 punkt 10 e. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet på søterritoriet er omfattet af krav om VVM-pligt.

Senest opdateret 06-02-2024