Afgørelse om VVM-pligt for etablering af overhalingsspor og vendespor ved Kalvebod

06-02-2024

Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet er omfattet af VVM-pligt og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), da der er behov for yderligere redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførsel af projektet.