Afgørelse om at perronhævning på Brønderslev Station er ikke VVM-pligtig

04-01-2024

Trafikstyrelsen har den 10. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Banedanmark om perronhævning på Brønderslev Station. Projektet er omfattet af jernbanelovens bilag 2 punkt 13a. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Senest opdateret 04-01-2024