Busfremkommelighedspuljen

Tildelte

Kontakt os

I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.

Puljens størrelse 50 mio. kr. i 2015
Ansøgerkreds Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

Oversigt over tilskudsmodtagere: 

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Styrelsen har 4 årlige udbetalinger:

  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo marts, udbetales midlerne ultimo maj
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo juni, udbetales midlerne ultimo august
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo september, udbetales midlerne ultimo november
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo december, udbetales midlerne ultimo februar

Ved afrapportering, fremsendes endelig afrapportering, regnskab (med revisorpåtegning eller ledelsespåtegning) samt eventuelle bilag til Trafikstyrelsen.

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.

Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i tilsagnsskrivelsen. 

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 20-01-2023