Fremkommelighedspuljen

Tildelte

Kontakt os

I ”Aftale om en grøn transportpolitik” blev der etableret en pulje på i alt 1 mia. kr. i årene 2009-2013 til fremkommelighedstiltag i den kollektive trafik.

Puljens størrelse 1 mia. kr. i alt i årene 2009-2013
Ansøgerkreds Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder

Oversigt over tilskudsmodtagere: 

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Styrelsen har 4 årlige udbetalinger:

  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo marts, udbetales midlerne ultimo maj
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo juni, udbetales midlerne ultimo august
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo september, udbetales midlerne ultimo november
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo december, udbetales midlerne ultimo februar

Ved afrapportering, fremsendes endelig afrapportering, regnskab (med revisorpåtegning eller ledelsespåtegning) samt eventuelle bilag til Trafikstyrelsen.

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.

Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest i løbet af januar.

Baggrund og lovgrundlag

Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der gør den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved at øge bussernes fremkommelighed og forbedre sammenhængen og skiftet mellem transportmidler.

Senest opdateret 20-01-2023