Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Tildelte
Senest opdateret 20-01-2023

Kontakt os

I ’Aftale om udmøntning af midler i puljen af 10. februar 2018 til bedre og billigere kollektiv trafik’ blev der afsat en pulje på i alt 395 mio. kr. i årene 2017-18 til investeringer i kollektiv bustrafik.

Puljens størrelse 395 millioner kr. i alt i årene 2017-2018
Ansøgerkreds Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber

Oversigt over tilskudsmodtagere: 

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Styrelsen har 4 årlige udbetalinger:

  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo marts, udbetales midlerne ultimo maj
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo juni, udbetales midlerne ultimo august
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo september, udbetales midlerne ultimo november
  • Ved fremsendelse af endelig afrapportering primo december, udbetales midlerne ultimo februar

Ved afrapportering, fremsendes endelig afrapportering, regnskab (med revisorpåtegning eller ledelsespåtegning) samt eventuelle bilag til Trafikstyrelsen.

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.

Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest i løbet af januar.

Baggrund og lovgrundlag

Som led i "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten", er der afsat en pulje på 395 mio. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik.

Puljen udmøntes efter ansøgning med første runde på 300 mio. kr. i 2017 og anden runde på 95 mio. kr. i 2018. Der reserveres ca. 250 mio. kr. til medfinansiering af +Bus i Aalborg og ca. 100 mio. kr. til investering i forbedrede buslinjer i hovedstaden. Herudover kan midlerne gå til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer. Tilskud gives som tilsagn.