Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023

Puljen er udmøntet.

Kontakt os

Som en del af ’Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035’ blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Puljens størrelse 50 mio. kr. årligt i 2022 og 2023
Ansøgerkreds Kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 10-02-2023