Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023

Puljens første ansøgningsrunde er udmøntet den 10. februar 2023. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside.

Kontakt os

Som en del af ’Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035’ er der afsat en pulje på 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Puljens størrelse 50 mio. kr. årligt i 2022 og 2023
Ansøgerkreds Kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Ansøgningerne skal have til formål at øge bussernes fremkommelighed herunder forbedre mulighederne for skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

  • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
  • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
  • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.
  • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.
  • At projektet effektiviserer busdriften.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 10-02-2023