Pulje til dataleverandører

Senest opdateret 20-01-2023

Kontakt os

På finansloven for 2022 er der afsat en pulje på i alt 1 mio. kr. til støtte til dataleverandører til levering af data i de krævede datastandarder til NAP (National Access Point).
Leveringen af data følger af implementeringen af EU-kommissionens retsakt A om datadeling på transportområdet under ITS-direktivet.
Puljen skal udmøntes i 2022 og 2023. I begge år er der afsat 0,5 mio. kr. på finansloven. Der er intet krav om medfinansiering.

Puljens størrelse: Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. Puljen udmøntes i 2022 og 2023, med 0,5 mio. kr. til udmøntning i begge år.
Ansøgerkreds: Ansøgerkredsen er dataleverandører, der leverer data til NAP.

Ansøgningsfrist: 1/10/2023

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er dataleverandører, der leverer data til NAP.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan ydes støtte til dataleverandører til opgradering og tilkøb af software, der gør det muligt at levere data til NAP i de rigtige formater.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. Puljen udmøntes i 2022 og 2023, med 0,5 mio. kr. til udmøntning i begge år. Der er ikke krav om medfinansiering.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023. 

Der søges via virk.dk

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Puljen udmøntes til efterlevelse af Retsakt A, inkl. tilgængeliggørelse af dynamiske data, for både fartplanbaseret, efterspørgselsbaseret og personlig transport.

Tilskud prioriteres efter:

  • omfanget af den data, som aktiviteten giver mulighed for at levere til NAP i de krævede datastandarder i Retsakt A, således at der kan ydes større tilskud, jo større opfyldelse af kravene.
  • om budgettet er realistisk og samtidig giver mest mulig værdi for pengene, således at der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb og dataleverancen.
  • ud fra en geografisk placering i forhold til trafikale knudepunkter og store transportruter. 

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag