Arbejdsmiljøuddannelse

Kontakt os

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget samt arbejdsgiverrepræsentanter i selskaber med 1-9 ansatte skal gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse ifølge Arbejdsmiljøbekendtgørelsen kapitel 10.

Lovpligtig uddannelse

Det primære formål med arbejdsmiljøuddannelsen er at kvalificere arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelsen varer tre dage og afvikles som to moduler med dag 1 og 2 sammenhængende og dag 3 cirka én måned efter første modul. Uddannelsen indeholder emner som arbejdsmiljøorganisationens pligter, ansvar og samarbejde, arbejdsmiljøpåvirkninger ombord, arbejdspladsvurdering mv.

Trafikstyrelsen deltager som udgangspunkt i arbejdsmiljøuddannelsen. Typisk er det af 1½-2 timers varighed. Vi kommer med et oplæg om myndigheden generelt, funktion, ansvar og pligter, samt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen etc.

Kursusarrangører af arbejdsmiljøuddannelsen skal indsende uddannelsesplan til Trafikstyrelsen, som godkender denne og dermed kursusarrangøren. Der er for tiden to godkendte kursusudbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer:

Human House A/S

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Human House tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse målrettet besætningsmedlemmer og deres arbejdsgivere inden for luftfart. Uddannelsen er særligt tilpasset de arbejdsmiljøudfordringer, som medarbejderne møder i branchen.

Uddannelser

Tilmeld dig her:

Gå til Human House Hjemmeside (nyt vindue)

Kontaktinformationer

Human House A/S
Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Dynamovej 11, 2.th.
2860 Søborg
Tlf..: 7010 9080

E-mail: kursus@humanhouse.com
Kursusoversigt

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

I forbindelse med den gennemførte lovændring i februar 2015 skal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, nu tilbydes en supplerende uddannelse.

Den supplerende uddannelse er svarende til:

  • 2 dages varighed i det første funktionsår og
  • 1½ dags varighed i de efterfølgende funktionsår

Formålet med den supplerende uddannelse er at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos henholdsvis arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Den supplerende uddannelse er et tilbud, og det står derfor medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen frit, hvorvidt de vil deltage eller ej.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal være tilbudt og påbegyndt inden for samme
funktionsår.

Med virkning fra 1. januar 2017 kan der dog indgås en aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte om, at supplerende uddannelse indenfor valgperioden sammenlægges og gennemføres samlet. Der kan dog maksimalt sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har som inspiration til den målrettede arbejdsmiljøopdatering inden for luftfart ladet udarbejde nogle forslag til kurser. Nærmere oplysninger om det enkelte kursus kan fås ved henvendelse til pågældende kursusarrangør (se nedenfor).

 

Kontaktinformationer

Human House A/S
Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Dynamovej 11, 2.th.
2860 Søborg
Tlf..: 7010 9080

E-mail: kursus@humanhouse.com
Kursusoversigt

 

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Tlf..: 56400000 / 56408448

E-mail: pjn@cowi.dk

Senest opdateret 08-02-2023