Uddannelse som flyveklarerer

Kontakt os

Her kan du læse mere om, hvad en flyveklarerer laver, og hvordan du kan få et flyveklarerercertifikat.

Om jobbet

En flyveklarerer arbejder i operationsafdelingen i et luftfartsselskab og hjælper piloterne med at planlægge flyvningerne, så de bliver gennemført på den mest sikre og effektive måde.

Flyveklarereren skal have overblik over alle de forhold der påvirker flyvningen, f.eks. vind- og vejrforhold, status på luftrum og flyveruter, kendskab til lufthavne, aktuelle beregninger af luftfartøjets vægt, lastens indhold og fordeling, forbruget af brændstof, luftfartøjets operationelle begrænsninger med mere.

Der anvendes ofte andre udtryk for flyveklarerer, som f.eks.: flight operations officer, flight dispatcher, aircraft dispatcher og airline dispatcher, der beskriver nogle af dem.

Flyveklarerercertifikat

Hvis du udfører tjeneste som flyveklarerer i Danmark, skal du have et flyveklarerercertifikat, der er udstedt af Trafikstyrelsen. Du skal mindst være 21 år for at kunne få udstedt et certifikat. Certifikatet mister gyldigheden, hvis du ikke har anvendt det i en periode. I højre side finder du et link til certificeringsreglerne.

Uddannelsen

Uddannelsen kan kun foregå ved skoler, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Uddannelsen består først af en teoretisk uddannelse på omkring tre måneder. Derefter kommer en praktisk del på mindst 90 dage, der foregår i et luftfartsselskabs operationsafdeling.

Hvor skal du henvende dig?

Flyveklarerere ansættes og uddannes efter luftfartsselskabernes behov. Det mest almindelige er derfor, at selskaberne opslår ledige stillinger og eventuelt også tilbyder en uddannelse til flyveklarerercertifikatet. Du skal derfor henvende dig til luftfartsselskaberne og holde øje med deres stillingsopslag.

 

Senest opdateret 03-05-2022