Oversigt over certifikater

Kontakt os

Alle certifikater udstedes i overensstemmelse med ICAOs standarder hvor enkelte er reguleret af national dansk lovgivning. Andre certifikater er udstedt i overensstemmelse med det fælleseuropæiske regelsæt under EASA.

Nationale certifikater

Følgende certifikater udstedes af Trafikstyrelsen i overensstemmelse med ICAO og/eller national dansk lovgivning.

K-certifikat – Flyveklarerercertifikat

Uddannelse reguleres af BL 6-66. Uddannelse sker hos arbejdsgiveren (luftfartsselskab eller handling agent). Uddannelsen består af en en teoretisk og praktisk del, og certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren.

CA-certifikat – Certifikat som kabinebesætningsmedlem

Uddannelsen reguleres af BL 6-37. Certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren.

Flyveledercertifikat (ATCO)

Uddannelse sker hos Naviair (flyvesikringstjenesten) eller hos Flyvevåbnet

Uddannelsen reguleres efter forordning (EU) 2015/340.

Flyveinformationstjeneste certifikat (FISO)

Den teoretiske uddannelse reguleres af BL 6-96 og den praktiske uddannelse af BL 6-97. Uddannelse sker hos Navair (flyvesikringstjenesten) eller hos Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen). Endvidere ved lufthavnsenhederne Esbjerg, Tyra, Odense og Sønderborg, i det omfang de søger elever.

Certifikater til ultralette luftfartøjer – fly/gyroplan

Uddannelse reguleres af BL 9-6 og af BL 9-12. Uddannelse sker via Dansk UL-flyver Union og Dansk Gyrokopter Union.

Validering

Ved validering forstås en stats udtrykkelige erklæring om, at et certifikat, som er udstedt af en anden stat, kan anvendes på lige fod med et certifikat, som den selv har udstedt.

Konvertering

Konvertering af certifikat forudsætter aftale herom stater imellem. Der findes ikke konverteringsaftaler mellem JAA og andre stater. 

Senest opdateret 09-02-2023