Uddannelse til Cabin Attendant

Kontakt os

Uddannelse til Cabin Attendant

Uddannelsen gennemføres typisk i en skoleorganisation tilknyttet et dansk luftfartsselskab eller i en såkaldt CCTO.  Mange uddannelseselementer baserer sig på udstyr og procedurer, der er specifikke for det enkelte luftfartsselskab og anvendte flytype(r).

Du skal være fyldt 18 år for at påbegynde uddannelsen, og du skal opfylde visse helbredskrav. Du skal have fast bopæl i Danmark eller være ansat i et dansk luftfartsselskab, og du må ikke administrativt eller ved dom være frakendt ret til at gøre tjeneste ombord på et luftfartøj. Alle danske luftfartsselskaber kræver gode engelsk kundskaber, så du skal kunne tale og forstå engelsk.

Hvad omfatter uddannelsen?

Myndighedernes krav omfatter undervisning i:

  • General theoretical knowledge of aviation and aviation regulations.
  • Communication.
  • Human factors and CRM.
  • Passenger handling and cabin surveillance.
  • Aero-medical aspects and first-aid.
  • Dangerous goods.
  • General security aspects in aviation.
  • Fire and smoke training.
  • Survival training.

 

Ansøgere til opnåelse af cabin crew attestation skal gennemføre et indledende træningskursus for at tilegne sig viden omkring luftfartsmiljø og tilegne sig de grundlæggende færdigheder, der kræves til at udføre de opgaver og varetage det ansvar, der er i forbindelse med passagerers sikkerhed under flyvning under både normale, unormale og nødsituationer.

Uddannelsen foregår som klasseundervisning i form af både teoretisk undervisning i normale procedurer og i nødprocedurer (fx i evakuering) samt praktiske øvelser i betjening af udstyr (herunder nødudstyr). Visse øvelser foregår i flyets kabine og/eller en replika af flyets kabine (mock-up). Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. Efter endt uddannelse og bestået kursus udstedes en cabin crew attestation.

Mere information vedr. uddannelse til cabin crew member kan findes på følgende link:

EASA's hjemmeside vedrørende uddannelse til cabin crew

 

 

Ansøgningsblanketter til kabinepersonale

Senest opdateret 14-11-2023