Uddannelse til Cabin Attendant

Kontakt os

Uddannelse til Cabin Attendant

Uddannelsen gennemføres typisk i en skoleorganisation tilknyttet et dansk luftfartsselskab eller i en såkaldt CCTO.  Mange uddannelseselementer baserer sig på udstyr og procedurer, der er specifikke for det enkelte luftfartsselskab og anvendte flytype(r).

Du skal være fyldt 18 år for at påbegynde uddannelsen, og du skal opfylde visse helbredskrav. Du skal have fast bopæl i Danmark eller være ansat i et dansk luftfartsselskab, og du må ikke administrativt eller ved dom være frakendt ret til at gøre tjeneste ombord på et luftfartøj. Alle danske luftfartsselskaber kræver gode engelsk kundskaber, så du skal kunne tale og forstå engelsk.

Hvad omfatter uddannelsen?

Myndighedernes krav omfatter undervisning i:

  • General theoretical knowledge of aviation and aviation regulations.
  • Communication.
  • Human factors and CRM.
  • Passenger handling and cabin surveillance.
  • Aero-medical aspects and first-aid.
  • Dangerous goods.
  • General security aspects in aviation.
  • Fire and smoke training.
  • Survival training.

 

Uddannelsen foregår som klasseundervisning og i form af praktiske øvelser i betjening af udstyr (herunder nødudstyr), i normale procedurer og i nødprocedurer fx i evakuering. Visse øvelser foregår i flykabine og/eller kabinemodel (mock-up). Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. Efter endt uddannelse udstedes et CCA, Cabin Crew Attestation.

 

 

Ansøgningsblanketter til kabinepersonale

Senest opdateret 14-11-2023