Uddannelser inden for luftsport

Kontakt os

Trafikstyrelsen har i forskelligt omfang udelegeret et eller flere ansvarsområder inden for en række luftsport til unionerne.

Dansk Ballonunion (DBU)

Dansk Ballonunion har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med ballonflyvning.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

Formand, Jan Andersen

E-mail: formand@ballonunion.dk
Hjemmeside: Ballonunion.dk

Dansk Faldskærms Union (DFU)

Dansk Faldskærms Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

DFU UHF Radio Frekvens 445.500 MHZ

Kontaktinformationer

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf..: Tlf: 43262777 / Fax: 4343 0345

E-mail: dfu@dfu.dk
Hjemmeside: Dfu.dk

Dansk Gyrokopter Union

Dansk Gyrokopter Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette gyroplaner.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Dansk Gyrokopter Union,
Carsten B. Svendsen
Stenkær 27
2765 Smørum

E-mail: carsten@cb-svendsen.dk

Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU)

Dansk Hanggliding og Paragliding Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med flyvning med dragefly og glideskærme. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontortid: Mandag til fredag kl. 09:00 til 15:00

Kontaktinformationer

Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU)
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf..: Tlf.: 43262365

E-mail: dhpu@dhpu.dk
Hjemmeside: Dhpu.dk

Dansk Motorflyver Union (DMU)

DMU's formål er at fremme interessen for og lette adgangen til privat- og forretningsmæssig flyvning i Danmark, at arbejde for motorflyvningens vilkår og at virke for flyvesikkerheden. 

Trafikstyrelsen har overdraget DMU opgaven med varetagelse af flyveprøver for opnåelse af privatflyvercertifikat (PPL(A)).

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

Dansk Motorflyver Union (DMU)
Limfjordsgade 121, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf..: Tlf.: 78782190

E-mail: mail@flyvdmu.dk
Hjemmeside: Flyvdmu.dk

Dansk Svæveflyver Union (DSvU)

Dansk Svæveflyver Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

Dansk Svæveflyver Union (DSvU)
Fasterholtvej 10
7400 Herning

E-mail: dsvu@dsvu.net
Hjemmeside: Dsvu.dk

Dansk UL-Flyver Union (DULFU)

Dansk UL-Flyver Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette flyvemaskiner.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer
Motorflyvningens Fællessekretariat
Søparken 2
9440 Aabybro
Tlf..: Tlf.: 78782190

E-mail: dulfu@motorflyvning.dk
Hjemmeside: Dulfu.dk

Kongelig Dansk Aeroklub

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks luftsportsforbund. KDA er en interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i Danmark.

Trafikstyrelsen har godkendt KDA som sprogtestvirksomhed. Det betyder, at de uddannede sprogassessorer kan foretage sprogtest i henhold til BL 6.08 og KDA's godkendelse. 

Alle sprogassessorer i KDA's sprogtestvirksomhed kan foretage sprogtest af indehavere med BEG og N-BEG radiocertifikat.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

Kongelig Dansk Aeroklub
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Tlf..: Tlf.: 46141500

Hjemmeside: Kda.dk

KZ & Veteranfly Klubben (KZ & V)

KZ & Veteranfly Klubben har af Trafikstyrelsen fået uddelegeret ansvaret for varetagelsen af projekter vedrørende amatørbygning/amatørrestaurering af luftfartøjer, samt varetagelsen af typeansvaret for KZ-flyene (bygget i Danmark af Skandinavisk Aero Industri - Kramme & Zeuthen). 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens formand:

Kontaktinformationer

KZ & Veteranfly Klubben (KZ & V), Formand Tim Jørgensen
Tlf..: Tlf.: 24270414

E-mail: formand@eaa655.dk
Hjemmeside: eaa655.dk

Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmark har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning.

Såfremt henvendelsen drejer sig om erhvervsmæssig flyvning med UAS (Unmaned Aircraft Systems), henvises til droneregler.dk.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat.

Kontortid: Mandag og onsdag fra 16:30 til18:30

Gå til droneregler.dk (nyt vindue)

Kontaktinformationer

Modelflyvning Danmark
Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge
Tlf..: Tlf.: 86226319

E-mail: info@modelflyvning.dk
Hjemmeside: modelflyvning.dk

Senest opdateret 23-08-2021