Uddannelse til Flyveinformationsoperatør

Kontakt os

Her kan du læse mere om uddannelsens indhold, hvad en flyveinformationsoperatør laver, og hvor du kan blive uddannet.

Om jobbet

Flyveinformations-operatører kaldes også for FISO-operatører, der står for ”Flight Information Service Officer”. FISO-operatører arbejder i luftrum og lufthavne, hvor det ikke er nødvendigt at dirigere luftfartøjerne, som f.eks. en flyveleder gør det. I stedet udsteder FISO-operatører informationer, der gør piloterne i stand til selv at holde passende afstand til andre luftfartøjer. FISO-operatører arbejder derfor i luftrum og lufthavne, hvor trafikintensiteten og typen af lufttrafik ikke nødvendiggøre flyvekontrol.

FISO-operatører giver også værdifulde oplysninger til piloterne om vind- og vejrforhold på lufthavnen og under flyvningen, samt baneforhold i lufthavnen med mere. Operatørerne holder også øje med, om flyvningerne forløber, som de skal, og alarmerer og assisterer i tilfælde af uregelmæssigheder. Operatørerne betjener også det tekniske udstyr i en lufthavn, f.eks. banelys, navigationshjælpemidler med mere. Nogle steder anvender FISO-operatørerne radar eller andre overvågningssystemer, hvilket kræver en supplerende uddannelse.

FISO-operatører er ansat ved Naviair, Grønlands Lufthavne samt en række danske lufthavne.

Forskellig slags flyveinformation

Der er primært to forskellige slags FISO-operatører: AFIS-operatører, der arbejder i en lufthavn (Aerodrome Flight Information Service), og FIC -operatører (Flight Information Center), der fra et centralt sted giver flyveinformationer til luftfartøjer i et større område, f.eks. på hele Grønland eller i Danmark.

I Grønland, Færøerne og Danmark arbejder der omkring 55 FIC-operatører og 85 AFIS-operatører.

Danske regler udgør kravene

Reglerne for uddannelse og certificering af FISO-operatører er reguleret af danske bestemmelser, som du kan finde via linkene forneden. Der findes ingen europæiske eller internationale standarder for certificering af FISO-operatører, men Norge, Sverige og Finland anvender regler, der på store områder er meget lig de danske. Trafikstyrelsen fører tilsyn med uddannelserne og udsteder certifikater til personer og uddannelsesorganisationer.

Uddannelsen

Uddannelsen starter med et basisforløb, der er ens for alle FISO-operatører. Derefter bliver uddannelsen mere specialiseret, alt efter hvilken type flyveinformation, der ønskes. Uddannelsen er en blanding af teoriundervisning og praktiske øvelser i simulatorer. Der undervises i fag som navigation, luftfartøjer, radiokommunikation, meteorologi, psykologi, love og bestemmelser med mere. Hele forløbet varer 3-6 måneder og ender med udstedelsen af et elevcertifikat.

Elevcertifikatet giver ret til at starte på den praktiske del af uddannelsen ved en luftfartstrafiktjenesteenhed. Den praktiske del varer omkring 3-6 måneder og kan være en blanding af øvelser i simulatorer og oplæring ved en operationel enhed, eller udelukkende ved en operationel enhed.

Enhver form for uddannelse af FISO-operatører må kun ske på uddannelsessteder, der er godkendt til det.

Uddannelse af nye FISO-operatører sker normalt, når luftfartstrafiktjenesteenhederne har behov for det. Det er dog muligt selv at indgå aftale om køb af både den teoretiske og praktiske uddannelse til et AFIS-operatør certifikatet. Det anbefales dog først at starte på den teoretiske uddannelse, når man har en aftale på plads vedrørende det efterfølgende praktiske forløb.

Adgangskrav

Uddannelsesstederne anvender egne optagelsesprøver og kriterier til at vurdere, om man vil kunne gennemføre uddannelsen. Hvis man bliver ansat som elev ved en luftfartstrafiktjenesteenhed, vil man også skulle bestå enhedens prøver. For at kunne komme i betragtning, skal man også have et godt fysisk og psykisk helbred og kunne opnå en sikkerhedsmæssig godkendelse. Man skal være fyldt 18 år på tidspunktet, hvor FISO-certifikatet udstedes.

Krav til FISO-operatørerne

En FISO-operatør skal vedligeholde sit certifikat, for at det bevarer gyldigheden. Det sker blandt andet ved jævnlig deltagelse i vedligeholdelsesuddannelse og hyppige kompetencetjek. Certifikatet er også kun gyldigt, hvis man har en gyldig helbredsmæssig godkendelse, der skal fornyes med regelmæssige intervaller der afhænger af ens alder. 

Der kræves også mere uddannelse, hvis man skal arbejde ved en anden enhed. Eksempelvis skal man, for at skifte tårnet i Sønderborg Lufthavn til tårnet i Odense Lufthavn, gennemføre praktisk uddannelse for den nye enhed.

Relevante links

Gå til Naviairs hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Grønlands Lufthavnes hjemmeside (nyt vindue)

Senest opdateret 20-02-2023