Arbejdsmiljø ombord

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der fører tilsyn med arbejdsmiljø ombord i danske luftfartøjer.