Arbejdsmiljø ombord

Det er Trafikstyrelsen der fører tilsyn med arbejdsmiljø ombord i danske luftfartøjer.