Uddannelser inden for luftsport

Sidst opdateret 23/08/2021
Trafikstyrelsen har i forskelligt omfang udelegeret et eller flere ansvarsområder inden for en række luftsport til unionerne.

Dansk Ballonunion (DBU)

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk Ballonunion har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med ballonflyvning.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-11, 1. udgave af 9. august 1993

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon

Gældende fra

01/10/1993

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Dansk Faldskærms Union (DFU)

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk Faldskærms Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

 

DFU UHF Radio Frekvens 445.500 MHZ

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-1, 10. udgave af 19. januar 2006

Bestemmelser om faldskærmsspring

Gældende fra

01/04/2006

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Dansk Gyrokopter Union

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk Gyrokopter Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette gyroplaner.


Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

BL 9-serien

BL 9-12, 1. udgave af 15. maj 1995

Bestemmelser om ultralette gyroplaner

Gældende fra

01/07/1995

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU)

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk Hanggliding og Paragliding Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med flyvning med dragefly og glideskærme.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

 

Kontortid: Mandag til fredag kl. 09:00 til 15:00

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-5, 4. udgave af 8. december 2004

Bestemmelser om dragefly og glideskærme

Gældende fra

01/01/2005

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Dansk Motorflyver Union (DMU)

Sidst opdateret 23/08/2021

DMU's formål er at fremme interessen for og lette adgangen til privat- og forretningsmæssig flyvning i Danmark, at arbejde for motorflyvningens vilkår og at virke for flyvesikkerheden.

 

Trafikstyrelsen har overdraget DMU opgaven med varetagelse af flyveprøver for opnåelse af privatflyvercertifikat (PPL(A)).

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

Dansk Svæveflyver Union (DSvU)

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk Svæveflyver Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-9, 2. udgave af 28. august 2002

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning

Gældende fra

01/10/2002

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Dansk UL-Flyver Union (DULFU)

Sidst opdateret 23/08/2021

Dansk UL-Flyver Union har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette flyvemaskiner.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-6, 5. udgave af 2. juni 2008

Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner

Gældende fra

15/06/2008

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Kongelig Dansk Aeroklub

Sidst opdateret 23/08/2021
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks luftsportsforbund. KDA er en interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i Danmark.

Trafikstyrelsen har godkendt KDA som sprogtestvirksomhed. Det betyder, at de uddannede sprogassessorer kan foretage sprogtest i henhold til BL 6.08 og KDA's godkendelse.

 

Alle sprogassessorer i KDA's sprogtestvirksomhed kan foretage sprogtest af indehavere med BEG og N-BEG radiocertifikat.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kontaktinformationer

KZ & Veteranfly Klubben (KZ & V)

Sidst opdateret 23/08/2021

KZ & Veteranfly Klubben har af Trafikstyrelsen fået uddelegeret ansvaret for varetagelsen af projekter vedrørende amatørbygning/amatørrestaurering af luftfartøjer, samt varetagelsen af typeansvaret for KZ-flyene (bygget i Danmark af Skandinavisk Aero Industri - Kramme & Zeuthen).

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til unionens formand: 

Kontaktinformationer

BL 2-serien

BL 2-2, 2. udgave af 18. december 2009

Bestemmelser om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis

Gældende fra

01/04/2010

BL serie 2 om værksteder omhandler virksomheder og amatørers autorisation til at vedligeholde, konstruere, restaurere, ombygge og reparere luftfartøjer.

Modelflyvning Danmark

Sidst opdateret 23/08/2021

Modelflyvning Danmark har af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning.


Såfremt henvendelsen drejer sig om erhvervsmæssig flyvning med UAS (Unmaned Aircraft Systems), henvises til droneregler.dk.


Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat.

Kontortid: Mandag og onsdag fra 16:30 til18:30

Kontaktinformationer

BL 9-serien

BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004

Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

Gældende fra

01/03/2004

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.