Pilotuddannelse

Sidst opdateret 07/01/2021
Her kan du læse mere om uddannelsen som pilot, herunder 'Good practice-ordningen' og læringsmål.

Good Practice-ordningen

Sidst opdateret 02/12/2020
I Danmark betaler den enkelte pilotelev selv for sin uddannelse og for at undgå at piloteleverne mister deres penge, hvis en skole lukker halvvejs i uddannelsesforløbet, er branchen blevet enige om en såkaldt "Good Practice"-ordning.

Det op til piloteleven selv at undersøge, om den pågældende skole lever op til ordningen, før der indgås en uddannelsesaftale.

Good Practice

Det væsentlige i Good Practice-ordningen er at sikre, at betaling af uddannelsen sker i takt med uddannelsesforløbet. Det vil sige:

 

  • Der bør være en uddannelsesaftale (kontrakt) mellem skole og elev, der beskriver uddannelsens indhold, betalingsvilkår, samt hvad der sker, hvis eleven stopper uddannelsen.
  • Betaling bør først opkræves, når ydelsen er modtaget. Det betyder, at piloteleven ikke kan blive opkrævet penge på forskud, og derfor heller ikke risikerer at have betalt for undervisning, som ikke er modtaget.
  • Hvis der opkræves depositum ved uddannelsesstart, bør det være et mindre og rimeligt beløb, der kan relateres til skolens omkostninger i forbindelse med uddannelsens opstart. 

Læringsmål for videregående pilotuddannelse

Sidst opdateret 16/02/2021

Læringsmål for IR/CPL/ATPL - Aeroplane og Helicopter

Nedenfor finder du et link til dokumenter, der indeholder læringsmål for de videregående pilotuddannelser - inden for henholdsvis flyvemaskine og helikopter. Læringsmålene indeholder specifikke beskrivelse af, hvad en aspirant forventes at kunne i de enkelte emner,
der kræves undervist i.

Læringsmålene indeholder desuden angivelse af, hvad der kræves til de forskellige uddannelsesniveauer.

Opdaterede læringsmål
der relaterer til seneste version af den europæiske centrale spørgsmåls bank (ECQB) findes i fortolkningsmaterialet til EU-forordning 1178/2011 - AMC1 FCL.310; FCL.515; FCL.615.

Fortolknings materialet kan hentes på EASA's hjemmeside.

Teoretiske prøver

Sidst opdateret 16/02/2021
Her finder du praktisk information omkring tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding til teoretiske prøver.

Indstillingsformularer

Se alle indstillingsformularer til brug ved tilmelding til teoriprøver. Bemærk, tre af blanketter er særligt målrettet nye elever efter den 1. april 2019.
Vejledning

Velkommen til SPL Teoriprøver

Oplysningsseddel til SPL teoriprøver.

Vejledning

Velkommen til PPL(A) og PPL(H) Teoriprøver

Oplysningsseddel til PPL(A) og PPL(H) teoriprøver for privatpiloter.

Vejledning

Examination Briefing ATPL

Oplysningsseddel til ATPL teoriprøve.

Vejledning

Godkendte og Forbudte hjælpemidler

Oversigt over godkendte og forbudte hjælpemidler.

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2021 - AIC B 09/2020

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2020 - AIC B 10/2019

Vejledning

Bilagssamling til PPL teori

Alle bilag der anvendes til PPL eksamen.

Godkendte skoler (ATO/DTO)

Sidst opdateret 24/03/2021
Styrelsen har godkendt nedenstående skoler (ATO/DTO).
Oversigt

Godkendte ATO og DTO

Oversigt over godkendte ATO og DTO

Vejledning

ATO Document Approval Guide