Journalnr. TS6040103-00036

Anlægsbro til sightseeingbåde ved BLOX i Frederiksholms Kanal i Københavns Havn

23-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning, fra Strömma Danmark A/S om etablering af en anløbsbro for selskabets sightseeing både ved BLOX, Kaj 133 i Frederiksholms Kanal.

Projektet omfatter etablering af en ca. 20m lang og 2,0m bred anløbsbro. 

Anløbsbroen forsynes med lodret affendring på de rammede stålrørspæle mod kanalsiden aht. til anløb af turbådene ved varierende vandstand. Alt tømmer til anløbsbroen er tropisk træ (azobé) der er modstandsdygtigt over for pæleorm etc. og som anvendes i adskillige bolværks- og brokonstruktioner i Københavns Havn. Til orientering vil anløbsbroen blive udført med flydende materiel eller fra land, i forbindelse med ramning af de bærende stålrørspæle. Ramning af stålrørspæle vil støje men følger retningslinjerne for tilsvarende rammearbejder i Københavns Kommune.

Alle materialer vil være på det flydende materiel, der ikke vil forhindre andre turbåde at besejle Frederiksholms Kanal i den korte anlægsperiode, der er ønsket udført i marts måned 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udvidelse, uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg på søterritoriet i Københavns Havn, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Styrelsen skal således give tilladelse til disse projekter og vurdere, om der skal være yderligere miljøundersøgelser i forbindelse med projektet.

Forinden styrelsen træffer afgørelse i sagen høres relevante myndigheder og offentligheden om synspunkter på projektet.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21. januar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00036.