Journalnr. TS6040103-00040

Forlængelse af anlægsperiode for vig til Grundejerforeningen Artillerivej Syd

10-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning, fra COWI A/S om forlængelse af anlægsperiode for vig til Grundejerforeningen Artillerivej Syd.

De gamle ansøgninger og tilladelser vedr. etablering af Vigen til og fra kystdirektoratet og trafikstyrelsen samt foreløbig tegninger, der viser omfanget af den påtænkte opfyldning samt ny spunsvæg foran den eksisterende, så man kan få et indtryk af, hvad det drejer sig om
 
Fotoudsnittet nederst er fra 2017 og viser det omtrentlige stade for Vigen nu, idet der stort set kun er udført arbejder på land i mellemtiden. Som det ses, udestår forbindelsen mellem Øvre Vig og selve Københavns Havn.