Journalnr. 2021-028909

Femern - mellemdeponering af større sten på havbunden

06-01-2022

Trafikstyrelsen har 2. november 2021 modtaget en anmeldelse fra Femern Bælt A/S om en projektændring, der indebærer mellemdeponering af større sten på havbunden.

Projektændringen indebærer anvendelse af et mindre afgrænset område på havbunden til midlertidig deponering af større sten fremfor deponering på land. Område vil være indenfor projektområdet og vil anvendes fra december 2021 til udgangen af 2023.

Trafikstyrelsen vurderer at projektændringen miljømæssigt ligger indenfor rammerne af de allerede foretagne vurderinger i miljøvurderingerne af den faste Femernforbindelse, og at ændringerne af anlægsprojektet kan gennemføres uden yderligere miljømæssige undersøgelser.

Forinden vi meddeler Femern Bælt dette skal vi bede om jeres eventuelle kommentarer.