Journalnr. 2022-047776

Flytning af autotransformer Ringsted-Femern

29-03-2022

Banedanmark har meldt Trafikstyrelsen, at de ønsker at ændre placeringen af en kommende autotransformer ved Errindlevvej i forbindelse med Ringsted-Femern projektet.

Banedanmark har meldt Trafikstyrelsen, at de ønsker at ændre placeringen af en kommende autotransformer ved Errindlevvej i forbindelse med Ringsted-Femern projektet.

Hertil har Banedanmark fremsendt materiale omkring dette som findes sidst i denne mail. Trafikstyrelsen vurderer, at flytningen af autotransformer er indenfor rammerne af det godkendte projekt og melder derfor, at der ikke er behov for yderligere miljømæssige vurderinger.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 31. januar 2021 med henvisning til journalnummer 2022-047776.