Kollektiv trafik

Trafikplanen for den statslige jernbane

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken.
Foto af jernbaneoverskæring med bom ved Skagen

Statistik og data om den kollektive trafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler data om den samlede kollektive trafik og godstrafikken på jernbanen.
Roskilde S-tog station

Automatiske S-tog til Roskilde

Styrelsen er i færd med at udarbejde en forundersøgelse af automatiske S-tog til Roskilde, der forventes færdig i 2019.