Kollektiv trafik

Trafikplanen for den statslige jernbane

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken.

Genveje

Passagertal.dk

På passagertal.dk er statistikken frit tilgængelig for både trafikselskaber, medier og øvrige interesserede. For at gøre det nemt at arbejde videre med informationerne ligger data i Excel-format.
Billede af Kattegatforbindelsen

Forundersøgelse af fast Kattegatforbindelse

Trafikstyrelsen deltager i forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse i en arbejdsgruppe med Vejdirektoratet og Sund&Bælt.

Udgivet

11/05/2022

Nyhed

Ny pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Snart får regioner, kommuner og trafikselskaber mulighed for at søge tilskud fra en pulje på 50 mio. kr. årligt, som er øremærket til..
Læs mere