Helbredsgodkendelse

 

Fornyelse

Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske helbredsundersøgelser.

Personer, der fremfører trækkraftenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert tredje år i alderen til og med 55 år
  • hvert år i alderen fra 56 år.

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert femte år i alderen til og med 40 år
  • hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år
  • hvert år i alderen fra 63 år

Førere af metrotog, letbaneførere og trafikstyringspersonale ved metro og letbane, skal helbredsgodkendes hvert femte år.

Helbredsattest

Helbredsattesten indeholder en række spørgsmål i del A i attesten, som du bedes besvare inden selve lægeundersøgelsen, hvor lægen besvarer helbredsattestens del B.

Styrelsen anbefaler at du benytter den digitale helbredsattest ved ansøgning om helbredsgodkendelse og at du allerede inden besvarelse af attestens del A bestiller tid til lægeundersøgelse hos egen læge (lægen eller lægehuset anført på dit sygesikringskort)

Ved ansøgning med den digitale helbredsattest, tilgås attesten via linket nedenfor. Herfra skal du logge ind med MitID og udfylde de påkrævede oplysninger om dig selv i attestens del A. Det er desuden muligt at lave vedhæftning til sidst i attestens del A. Når attesten er blevet besvaret, afsluttes attestens del A, hvorefter din egen læge (lægen eller lægehuset anført på dit sygesikringskort) kan tilgå attestens del B og se dine udfyldte oplysninger i lægens fagsystem.

Herefter skal lægen, når du er til lægeundersøgelse, udfylde attestens del B. Når del B afsluttes, overføres hele helbredsattesten digitalt til Trafikstyrelsen. Du vil modtage en kvittering med digital post i din digitale postkasse (Mit.dk/e-boks), når modtagelsen er registreret.

Hvis du ikke anvender din egen læge (lægen eller lægehuset anført på dit sygesikringskort) eller af andre årsager ikke har mulighed for at udfylde den digitale helbredsattest, kan du printe en fysisk helbredsattest og besvare spørgsmålene i del A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske helbredsattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne helbredsattest digitalt til Trafikstyrelsen. Det kræver MitID Erhverv. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan du sende attesten til Trafikstyrelsen digitalt eller med fysisk post.

Digital helbredsattest

Her finder du den nye digitale helbredsattest: selvbetjening.egki.dk

Kontakt

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

Hvis du allerede anvender løsningen "Sikker Post" til mailadressen helbred@trafikstyrelsen.dk i forbindelse med helbredsgodkendelser på jernbaneområdet, kan du fortsætte med at sende til den.

helbred@trafikstyrelsen.dk

Relevant lovstof

Senest opdateret 19-02-2024