Tilladelse til at drive banevirksomhed

Jernbanevirksomheder skal have en tilladelse (licens) fra Trafikstyrelsen til at drive deres forretningsaktiviteter. Andre virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel, skal have en ansvarsforsikring.

Betingelser for udstedelsen

En tilladelse (licens) viser, at virksomheden opfylder en række krav om økonomi, hæderlighed, forretningsmæssig forsvarlighed, faglig kompetence mv.

Når du søger om tilladelse (licens) skal du anvende ansøgningsskema for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvor dokumentationskravene til at opnå tilladelse er beskrevet nærmere.

Nedenfor findes en oversigt over udstedte tilladelser til jernbanevirksomheder.

Betingelser for udstedelse af tilladelse (licens)

Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed kan gives til virksomheder, der:

 • kan drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt
 • ikke er erklæret konkurs eller under konkursbehandling
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
 • ikke er dømt for alvorlige lovovertrædelser, herunder for overtrædelser i erhvervsforhold eller på transportområdet
 • ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser på det social- og arbejdsretlige område
 • ikke er dømt for alvorlige overtrædelser af toldlovgivningen
 • er fagligt kvalificeret til at drive jernbanevirksomhed (kan dokumenteres ved et sikkerhedscertifikat) har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)
 • råder over trækkraft
   

For øvrige virksomheder, som udfører kørsel på jernbanenettet, kræves udelukkende at virksomheden:

 • har et sikkerhedscertifikat, herunder et godkendt sikkerhedsledelsessystem
 • har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)
   

Dokumentation for ansvarsforsikring

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere beskriver kravene til jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres lovpligtige ansvarsforsikringer, og henviser i § 7, stk. 2 til en forsikringsattest, der skal lette sagsgangen i forsikringssagerne.

Attesten kan findes under "Ansvarsforsikring", og kan benyttes som dokumentation af forsikringsforhold over for Trafikstyrelsen. Attesten skal udfyldes og underskrives af jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterens forsikringsselskab eller forsikringsmægler, og fremsendes til Trafikstyrelsen.

EU-licenser for jernbanevirksomheder

Hvis en jernbanevirksomhed ønsker at anvende en licens udstedt i et andet EU land til kørsler i eller igennem Danmark, skal en kopi af licensen samt forsikringsdokumentation fremsendes til Trafikstyrelsen.

Tilladelser (licenser) udstedt til jernbanevirksomheder i andre EU lande anerkendes til visse former for kørsler i Danmark. Det er dog kun for så vidt angår godstransport, at markedet er blevet helt åbnet, således at en tilladelse udstedt i et andet EU-land kan anvendes til jernbanegodstransporter i andre EU-lande. Passagerkørsel i Danmark kan ske som led i en kørsel på en international rute. Ren national kørsel kræver fortsat en tilladelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

licens@trafikstyrelsen.dk

Ansvarsforsikring

Oversigt over udstedte tilladelser

Øvrig relevant lovstof

Ansøg om tilladelse

Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere eller virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel for jernbanevirksomhederne skal søge om en tilladelse (licens).

Vi anbefaler, at du nøje læser de vejledninger til ansøgning om tilladelse (licens), der er relevante for jeres aktiviteter. Vejledninger og ansøgningsskemaerne ligger i boksen ’Mere information’.

Denne ansøgning om tilladelse (licens) skal ses i tæt sammenhæng med ansøgning om sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat.

Ansøgningsproces

Ansøgningen og den fyldestgørende dokumentation sendes til mailadressen nedenfor. Mrk. "Ansøgning om tilladelse (licens) på jernbaneområdet"

Trafikstyrelsens vurdering af ansøgning om tilladelse foregår overordnet i tre trin:

Styrelsens vurdering i tre trin

1 Dokumentadgang

Trafikstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Dette tager maksimalt to uger.

 • Hvis materialet er tilstrækkeligt, går sagsbehandlingen videre til trin 2.
 • Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, vil ansøger modtage besked om, hvad der skal suppleres med, inden den videre sagsbehandling kan indledes.

2 Høring

Trafikstyrelsen fremsender høringer til den relevante kommune, skattecenter og Rigspolitiet, hvis det er muligt på baggrund af den fremsendte ansøgning og dokumentation.

Videre sagsbehandling

Fra sagen er oplyst fuldstændigt, vil Trafikstyrelsen inden for tre måneder træffe en afgørelse i sagen.

Erklæringer ved ny direktør eller bestyrelsesmedlem

Hvis virksomheden skifter (administrerende) direktør, eller hvis et nyt medlem indtræder i bestyrelsen, skal Trafikstyrelsen underrettes, da det har indflydelse på tilladelsen.

Du finder erklæringsformularerne nedenfor. Formularerne skal udfyldes og sendes til Trafikstyrelsen på licens@trafikstyrelsen.dk  mærket "Erklæring om ny direktør/bestyrelsesmedlem på jernbaneområdet".

 

Relevant materiale for jernbanevirksomheder

Erklæringer

Senest opdateret 31-08-2023