Godkendelse af veteranbaner

De danske veterantogsorganisationer skal opfylde lovbestemte krav og regler, for at Trafikstyrelsen kan godkende deres ikke-erhvervsmæssige jernbanedrift.

Om godkendelse af veteranbaner

En veterantogsorganisation kan drive ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på både veteranbaner og det offentlige jernbanenet samt på smalsporede veteranbaner og veteransporveje.

Læs mere

Godkendelse som sikkerhedsansvarlig og stedfortræder

Ansøg Trafikstyrelsen om at blive godkendt som sikkerhedsansvarlig i forbindelse med tilladelse til veterantogsdrift og -kørsel.

Læs mere

Ansvarsforsikring

Et af kravene for at opnå tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer og/eller tilladelse til at drive veteranbane m.m. er, at der er tegnet en gyldig ansvarsforsikring for den pågældende aktivitet.

Læs mere

Tilladelse til veterantogsdrift

For at køre med veterantogskøretøjer på jernbanenettet skal veterantogsorganisationen have en driftstilladelse hertil af Trafikstyrelsen.

Læs mere

Godkendelse af køretøjer på jernbanenettet

Trafikstyrelsen godkender nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veteranbaner og veterantogskøretøjer der skal køre på jernbanenettet.

Læs mere

Personale

Personer, der udfører opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold som kørsel med veterantog på jernbanenettet, skal besidde relevante faglige kvalifikationer og være helbredsgodkendt.

Læs mere

Uddannelse

Uddannelser som skal godkendes, er f.eks. veterantogslokomotivfører, togfører, rangerleder, eller andre funktioner med sikkerhedsmæssigt indhold.

Læs mere

Trafikale sikkerhedsregler

Trafikale sikkerhedsregler er f.eks. sikkerhedsinstrukser (SIN), sikkerhedsreglement (SR), sikkerhedsmeddelelser og regelsæt der beskriver færdselsreglerne. Disse skal være dækkende for de sikkerhedsmæssige forhold der er i veterantogsorganisationen.

Læs mere