Risikovurdering

Formålet med en risikovurdering er at undgå, at der i fremtiden indtræffer ulykker.

Den helt centrale udfordring på den fælleseuropæiske jernbane er, at få mest mulig jernbane for de afsatte midler, samtidig med at den høje sikkerhed – for jernbanen i sin helhed – bevares.  

Når virksomheder gennemfører ændringer, der kan påvirke sikkerheden, skal de indledningsvis afgøre om ændringen er signifikant. Få mere information om signifikansvurdering under 'Signifikansvurdering'.  

Læs mere om signifikansvurdering

Hvis ændringen viser sig, at være signifikant, skal virksomhederne følge den risikostyringsproces, der er beskrevet i den fælleseuropæiske metode for risikovurdering CSM-RA. 

Trafikstyrelsen følger og influerer løbende EU’s arbejde med fastsættelse af risikoacceptkriterier for tekniske ændringer. Trafikstyrelsen vil løbende udarbejde og opdatere vejledninger i takt med udviklingen på den europæiske scene.

Læs mere om CSM-RA i ERA’s vejledninger (nyt vindue)

Senest opdateret 16-11-2023