Godkendelse af uddannelse og personale

Personer, der varetager funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificeret personale), skal uddannes. Trafikstyrelsen godkender de uddannelser, som sikkerhedsklassificeret personale skal gennemføre.

Uddannelsescentre

Trafikstyrelsen godkender uddannelsescentre og virksomheder til uddannelse af lokomotivførere.

Læs mere

Uddannelse af lokomotivførere

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse som lokomotivførere på jernbaneområdet skal gennemføre.

Læs mere

Ansøg om lokomotivførerlicens

Her på siden finder du information om, hvordan der kan ansøges om lokomotivførerlicens.

Læs mere

Uddannelse af sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse, som førere af metro- og letbanekøretøjer samt trafikstyringspersonale skal gennemføre.

Læs mere

Uddannelse til fremføring af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse, som førere af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen skal gennemføre.

Læs mere

Uddannelse af andre sikkerhedsklassificerede funktioner

Trafikstyrelsen godkender uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold.

Læs mere