Vejledning om helbredskrav på jernbaneområdet

I vejledningen kan du læse om, hvilke krav du skal opfylde for at få en helbredsgodkendelse. Vejledningen beskriver også, hvad du skal gøre, hvis du som helbredsgodkendt får mistanke om eller kendskab til, at du ikke længere opfylder kravene.

Vejledningens formål og opbygning

Formålet med vejledningen er at hjælpe ansøgere til en smidigere sagsbehandling. Vejledningen beskriver proceduren for at opnå en helbredsgodkendelse samt hvilke forhold man som ansøger skal være opmærksom på, hvis man lider af en sygdom.

Læs mere

Ansøgning, fornyelse og indberetning om sygefravær

Læs om de generelle regler ved ansøgning, fornyelse af helbredsgodkendelse og indberetning om sygefravær.

Læs mere

Krav til syn, hørelse og tale

For at blive helbredsgodkendt skal du opfylde en række krav til syn, hørelse og tale.

Læs mere

Generelle krav til helbred

De generelle krav til helbred er overordnede og relaterer sig ikke til konkrete sygdomme eller lidelser. Du kan læse om, hvordan de oftest forekomne sygdomme og lidelser påvirker opnåelse eller opretholdelse af en helbredsgodkendelse.

Læs mere

Regler

Helbredskravene fremgår af nationale regler og EU-regler.

Læs mere