Servicemål for sagsbehandlingstider og myndighedsgodkendelsesplan

Styrelsens servicemål giver et overblik over, hvor lang tid man kan forvente, at sagsbehandlingen varer inden for de forskellige typer af godkendelser

 

Servicemål for sagsbehandlingstider
Trafikstyrelsen har fastsat servicemål for sagsbehandlingstiden for godkendelser på jernbaneområdet.

Servicemålene er udtryk for den sagsbehandlingstid, som ansøgeren kan forvente, under forudsætning af, at dokumentationen og det øvrige ansøgningsmateriale er uden væsentlige mangler. Ved væsentlige mangler må der påregnes ekstra sagsbehandlingstid efter et såkaldt "skakursprincip".

Skakursprincippet betyder, at sagsbehandlingstiden kan stoppes, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt eller af en sådan kvalitet, at der er nødvendigt for styrelsen at modtage yderligere dokumentation eller stille opfølgende spørgsmål. Sagsbehandlingstiden genoptages, når styrelsen har modtaget den nødvendige dokumentation og/eller besvarelse.

Servicemålene er gældende for projekter, der bliver godkendt i styrelsen, men ikke for godkendelser, der skal opnås hos Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA).

Læs mere om servicemålene i notatet, som kan findes her på siden.

 

Myndighedsgodkendelsesplan
I forbindelse med godkendelsen af store jernbaneprojekter anvender Trafikstyrelsen en myndighedsgodkendelsesplan. Formålet med godkendelsesplanen er, at ansøger understøttes i sin planlægning af godkendelsesprocessen, og at der i planlægningen tages højde for styrelsens servicemål for sagsbehandlingstider.

Godkendelsesplanen fastfryses i slutfasen af godkendelsesprocessen, hvilket øger forpligtelserne for både ansøger og styrelsen.

Ligesom ved servicemålene skal godkendelsesplanen kun anvendes af projekter, der opnår godkendelser i styrelsen og ikke ved projekter, der opnår godkendelser hos Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA).

 

Hvornår anvendes godkendelsesplanen?
Styrelsen forventer, at baneprojekter med mindst én af følgende karakteristika anvender myndighedsgodkendelsesplanen:

  • Infrastrukturprojekter, som har egen anlægslov.
  • Ændringer, som omfatter det europæiske togkontrol- og signalsystem (ERTMS).
  • Ændringer, som omfatter landsdækkende etablering af delsystemer eller landsdækkende udskiftninger af delsystemer.
  • Infrastrukturprojekter eller -ændringer, der skal opnå enten minimum 3 forskellige godkendelsestyper, f.eks. tekniske sikkerhedsregler, en ibrugtagningstilladelse til infrastrukturen og en testtilladelse til rullende materiel.
  • Infrastrukturprojekter eller -ændringer, der skal opnå enten minimum 4 godkendelser i alt, f.eks. 4 ibrugtagningstilladelser til infrastrukturen

 

Hvordan anvendes godkendelsesplanen?
Godkendelsesplanen består af to dele og kan hentes på denne side:

Del 1: 6 måneder før en ønsket godkendelsesdato fastfryses en oversigt over samtlige godkendelsestyper, som et projekt skal opnå inden den endelige ibrugtagning (findes i Word-format).

Del 2: 3 måneder før den ønskede godkendelsesdato fastfryses en tidsplan for samtlige udestående godkendelser/tilladelser inden den endelige ibrugtagningsdato (findes i Excel-format).

Senest opdateret 27-10-2021