Helbredsgodkendelse

For at en person kan udføre funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner), skal den pågældende have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Ved helbredsgodkendelse stilles der blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, der medfører for eksempel svimmelhed eller koncentrationsproblemer.

Helbredsundersøgelsen foretages af egen læge og synsundersøgelsen af en speciallæge i øjensygdomme, Trafikstyrelsen udsteder helbredsgodkendelsen.

Når du ansøger om helbredsgodkendelse første gang, skal du fremsende både en helbredsattest og synsattest. Attesterne kan findes nedenfor. Ved de efterfølgende fornyelser af helbredsgodkendelsen, skal du som regel kun fremsende en helbredsattest.

Det vil af vores brev om helbredsgodkendelse fremgå, hvilke oplysninger der skal fremsendes ved fornyelse af ansøgningen. Materialet indsendes til Trafikstyrelsen, der derefter på baggrund af de indsendte oplysninger vurderer, om ansøgeren kan godkendes. Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse mv. afholdes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 4 i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Helbredsoplysningsloven).

Regningen stilles og sendes til arbejdsgiveren/virksomheden. Helbredsgodkendelsen sendes til den sikkerhedsklassificerede person. Trafikstyrelsen opkræver et gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Fornyelse

Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske helbredsundersøgelser.

Personer, der fremfører trækkraftenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert tredje år i alderen til og med 55 år
  • hvert år i alderen fra 56 år.

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert femte år i alderen til og med 40 år
  • hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år
  • hvert år i alderen fra 63 år

Førere af metrotog, letbaneførere og trafikstyringspersonale ved metro og letbane, skal helbredsgodkendes hvert femte år.

Helbredsattest

Helbredsattesten indeholder en række spørgsmål i del A i attesten, som du bedes besvare inden selve lægeundersøgelsen, hvor lægen besvarer helbredsattestens del B.

Styrelsen anbefaler at man benytter den digitale helbredsattest ved ansøgning om helbredsgodkendelse og at man allerede inden besvarelse af attestens del A bestiller tid til lægeundersøgelse hos egen læge (lægen eller lægehuset anført på sygesikringskort)

Ved ansøgning med den digitale helbredsattest, tilgås attesten via linket nedenfor. Herfra skal du logge ind med MitID og udfylde de påkrævede oplysninger om dig selv i attestens del A. Det er desuden muligt at lave vedhæftning til sidst i attestens del A. Når attesten er blevet besvaret, afsluttes attestens del A, hvorefter din egen læge (lægen eller lægehuset anført på dit sygesikringskort) kan tilgå attestens del B og se dine udfyldte oplysninger i lægens fagsystem.

Herefter skal lægen, når du er til lægeundersøgelse, udfylde attestens del B. Når del B afsluttes, overføres hele helbredsattesten digitalt til Trafikstyrelsen. Du vil modtage en kvittering med digital post i din digitale postkasse (Mit.dk/e-boks), når modtagelsen er registreret.

Hvis du ikke anvender din egen læge (lægen eller lægehuset anført på dit sygesikringskort) eller af andre årsager ikke har mulighed for at udfylde den digitale helbredsattest, kan du printe en fysisk helbredsattest og besvare spørgsmålene i del A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske helbredsattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne helbredsattest digitalt til Trafikstyrelsen. Det kræver MitID Erhverv. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan du sende attesten til Trafikstyrelsen digitalt eller med fysisk post.

Senest opdateret 31-05-2023

Digital helbredsattest

Her finder du den nye digitale helbredsattest: selvbetjening.egki.dk (ny fane)

Kontakt

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

Hvis du allerede anvender løsningen "Sikker Post" til mailadressen helbred@trafikstyrelsen.dk i forbindelse med helbredsgodkendelser på jernbaneområdet, kan du fortsætte med at sende til den.

helbred@trafikstyrelsen.dk

Relevant lovstof