Helbredsgodkendelse

Senest opdateret 14-03-2022

For at en person kan udføre funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner), skal den pågældende have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Ved helbredsgodkendelse stilles der blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, der medfører for eksempel svimmelhed eller koncentrationsproblemer.

Helbredsundersøgelsen foretages af egen læge og synsundersøgelsen af en speciallæge i øjensygdomme, Trafikstyrelsen udsteder helbredsgodkendelsen.

Når du ansøger om helbredsgodkendelse første gang, skal du fremsende både en helbredsattest og synsattest. Attesterne kan findes nedenfor. Ved de efterfølgende fornyelser af helbredsgodkendelsen, skal du som regel kun fremsende en helbredsattest.

Det vil af vores brev om helbredsgodkendelse fremgå, hvilke oplysninger der skal fremsendes ved fornyelse af ansøgningen. Materialet indsendes til Trafikstyrelsen, der derefter på baggrund af de indsendte oplysninger vurderer, om ansøgeren kan godkendes. Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse mv. afholdes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 4 i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Helbredsoplysningsloven).

Regningen stilles og sendes til arbejdsgiveren/virksomheden. Helbredsgodkendelsen sendes til den sikkerhedsklassificerede person. Trafikstyrelsen opkræver et gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Fornyelse

Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske helbredsundersøgelser.

Personer, der fremfører trækkraftenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert tredje år i alderen til og med 55 år
  • hvert år i alderen fra 56 år.

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • hvert femte år i alderen til og med 40 år
  • hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år
  • hvert år i alderen fra 63 år.

Førere af metrotog, letbaneførere og trafikstyringspersonale ved metro og letbane, skal helbredsgodkendes hvert femte år.

Kontakt

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

Hvis du allerede anvender løsningen "Sikker Post" til mailadressen helbred@tbst.dk i forbindelse med helbredsgodkendelser på jernbaneområdet, kan du fortsætte med at sende til den.

helbred@tbst.dk

Relevant lovstof