Godkendelse af køretøjer

I Danmark skal Trafikstyrelsen eller ERA godkende køretøjer, der skal køre på jernbanenettet. Godkendelsen kan bestå af en ibrugtagningstilladelse, køretøjsomsætningstilladelse, typegodkendelse eller tilladelse til test og/eller transport.

Om godkendelsen

Trafikstyrelsen og ERA godkender køretøjer f.eks. lokomotiver, togsæt, personvogne, godsvogne, arbejdskøretøjer og veterantogsmateriel.

Læs mere

Ansøgningsproces

I Danmark skal enten Trafikstyrelsen eller EU ansøgningsportalen OSS godkende køretøjer, der skal køre på jernbanenettet.

Læs mere

Teknisk kompatibilitet

I forbindelse med ansøgning om typegodkendelse eller køretøjsomsætnings- eller ibrugtagningstilladelse skal ansøgningen i nogen tilfælde vedlægges en kompatibilitetsattest.

Læs mere

Registrering af rullende materiel i NVR

Registrering af køretøjer samt ændringer hertil udføres af Trafikstyrelsen i dialog med ihændehaver.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende køretøjsomsætningstilladelser, ibrugtagningstilladelser, OSS, signifikansvurderinger og NVR-registrering samt typegodkendelser.

Læs mere