Anvendelse af organer

I forbindelse med godkendelse af visse anlægsprojekter og køretøjer (tog) på jernbanen er der krav om, at anlægsarbejdet eller køretøjet kontrolleres af en uafhængig 3. part.

Bemyndigede organer NoBo

For at sikre at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSIer) overholdes i et jernbaneprojekt, skal der anvendes et såkaldt bemyndiget organ (Notified Body = NoBo) til at verificere, at et jernbaneprojekt overholder de relevante TSI krav.

TSI er bestemt af EU-lovgivningen, og skal overholdes ved alle jernbaneprojekter af en vis størrelse – både i forhold til infrastruktur og rullende materiel. Der skal derfor altid - inden igangsættelsen af et jernbaneprojekt - afklares med Trafikstyrelsen, om et jernbaneprojekt er omfattet af TSI’er og dermed skal anvende en NoBo.

NoBo skal ligesom assessor anvendes i hele projektets levetid, og Trafikstyrelsen anbefaler derfor, at en virksomhed, der skal gennemføre et jernbaneprojekt, tager kontakt til Trafikstyrelsen så tidligt som muligt i processen.

NoBo skal dog modsat assessor ikke godkendes af Trafikstyrelsen. 

 

Relevante links

Læs mere om Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) på EU Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Se oversigt over TSI'er på ERA's hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Udpegede organer DeBo

I forbindelse med nyanlæg eller konstruktion af nye køretøjer eller ved ændringer til de eksisterende, kan projektet være omfattet af nationale tekniske regler, der er meddelt til EU Kommissionen.

Der kan være tale om regler, der f.eks. skal følges i tilfælde af en national særbestemmelse i en TSI. Opfyldelsen af disse regler kontrolleres af et udpeget organ (Designated Body = DeBo).

DeBo skal godkendes af Trafikstyrelsen, og styrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, hvoraf reglerne for at blive udpeget fremgår.

Køretøjer

For køretøjer, der skal anvendes på den del af jernbanenettet omfattet af interoperabilitetsdirektivet, kan der gælde notificerede nationale regler i følgende tilfælde:

  1. Udestående punkter i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’erne)
  2. Net og køretøjer som endnu ikke er omfattet af TSI’er
  3. Systemer der ikke skal omfattes af TSI’er, f.eks. ATC (automatisk togkontrol)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Oversigt over udpegede DeBos

Her kan du finde en oversigt over de organer, som Trafikstyrelsen har udpeget efter krav til udpegede organer. 

Udpegede organer efter BEK nr. 1465 af 5/12/2016 om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Ricardo Certification Denmark ApS

Høffdingsvej 34

2500 Valby

Gyldighed: 26. oktober 2020 - 26. oktober 2025.

Tlf..: +45 25 66 65 00

Hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

TÜV NORD LUXEMBOURG S.à r.l.

204, rte. de Luxembourg

7241 Bereldange

Gyldighed: 16. maj 2024 – 16. maj 2029

Tel.: +352 263 375-340

Hjemmeside (åbner i nyt vindue)

TÜV Rheinland Rail Certification B.V.

Westervoortsedijk 73 SB

6827 AV Arnhem

Gyldighed: 25. maj 2022 - 25. maj 2027

Tlf..: +49 221-806-1834

Hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

TÜV SÜD Nederland B.V.

Wiltonstraat 38A

3905 KW Veenendaal

Gyldighed: 31. januar 2023 – 31. januar 2028.

Tlf..: + 31 318 860 300

Hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Certifer HHC/DRS B.V.

Kokken 4A

NL-1723 HX Noord-Scharwoude

Gyldighed: 19. maj 2021 - 19. maj 2026

Tlf..: +31 226 321229

Hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12

IT-16128 Genova (GE)

Gyldighed: 21. september 2021 - 21. september 2026.

Tlf..: +39 335 1882634

Hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Senest opdateret 22-05-2024