Systemdefinition

Formålet med systemdefinitionen er at beskrive og afgrænse det system (analyse objekt), som er genstand for en risikovurdering. Formålet er også at dokumentere sikkerhedskravene til systemet.

Bekendtgørelserne om ibrugtagning af infrastruktur og rullende materiel fastsætter, at systemdefinitionen er obligatorisk dokumentation, når virksomheder søger om ibrugtagningstilladelse eller forelægger ændringer for Trafikstyrelsen.

I systemdefinitionen beskrives det nye delsystem eller de ændringer, der foretages i et eksisterende delsystem. Derudover beskrives grænsefladerne til andre delsystemer i det samlede jernbanesystem, samt, når det er relevant, grænsefladen mellem, hvad der er en del af jernbanesystemet, og hvad der ikke er. Systemdefinitionen danner grundlag for bedømmelsen af, hvordan jernbanesikkerheden påvirkes, efter at ændringen er udført.

Senest opdateret 01-02-2022