Udstedelse og fornyelse af autorisation

For mere general information eller at du ikke ved det specifikke område, så kontakt os på følgende link: Kontakt os

For mere specifik information og ansøgninger vedrørende Part-66 certifikater og flytekniske uddannelser, så kontakt os på følgende mailadresse: Part-66@trafikstyrelsen.dk

Nedenfor kan du finde information og relevante blanketter til udvidelse af Part 66-AML.

Udstedelse af autorisation (Part-66 AML)

Herunder beskrives kvalifikationskrav og praksis vedrørende nyudstedelse af Part-66 AML.

Kvalifikationerne for opnåelse af Part-66 AML er beskrevet i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66) og kan opdeles i tre hovedområder:

 1. Teoretisk viden
 2. Praktik træning
 3. Erfaring

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 her

Teoretisk viden

Teoretisk viden opnås ved enten:

 • gennemført Part-147 Basic Training Course fra TEC Aviation (Luftfartsskolen), Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille eller anden Part-147 skole, eller
 • bestået eksamination i relevante moduler for en kategori eller underkategori.

Al basisuddannelse påbegyndt efter 28. september 2003 skal være i overensstemmelse med Part-66 for at kunne kvalificere sig til et Part-66 AML.

Du finder kravene til teoretisk viden i:

 • Forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), 66.A.25 Basic knowledge requirements
 • Forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendix I Basic Knowledge Requirements

Praktisk træning

Praktisk træning udføres i og under kontrol af en Part-147 godkendt skole i forbindelse med Basic Training Course. Praktisk træning udføres dels på selve skolen og dels under skolens kontrol i en virksomhed med flyvedligehold.

Skolen laver en løbende bedømmelse af elevens praktiske færdigheder og udfører en praktikprøve (assessment) i slutningen af hvert praktikophold, samt en afsluttende praktisk prøve i slutningen af uddannelsen.

Du finder kravene til praktisk træning i:

 • Forordning (EU) 1321/2014, Annex IV (Part-147)

Erfaring

Kravet til erfaring kan opdeles i fire delkrav:

 • Generel erfaring med flyvedligehold
 • Erfaring indenfor den ansøgte kategori/underkategori og
 • Nyligt erhvervet erfaring (recent experience) indenfor den ansøgte kategori/underkategori
 • Erfaring indenfor civilt flyvedligeholdelsesmiljø

Varigheden af erfaringsperioden er afhængig af flere faktorer: 

 • Hvilken kategori, der ansøges om
 • Om der er gennemført Part-147 Basic Training Course (inkl. Part-147 praktik), eller
 • Om der er gennemført enkeltvis beståede moduler (gælder kun teori/exam only)
 • Om ansøgeren har anden relevant uddannelse indenfor en teknisk disciplin, eller
 • Om ansøgeren ingen tidligere teknisk erfaring har.

Dokumentation for erfaring skal være i form af en personlig logbog og skal attesteres af vedligeholdelsesorganisationen. Trafikstyrelsens attestationsformularer benyttes til formålet.

Du finder krav til erfaring i: 

 • Forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), 66.A.30 Experience requirements

Erfaring opnået i forsvaret

Erfaring opnået udenfor det civile flyvedligeholdelsesmiljø, f.eks. ved flyvevåbnet, kan eventuelt blive anerkendt – dog er der altid krav om supplerende civil erfaring.

FMI har en kontaktperson, som man bør kontakte for at få sin militære vedligeholdelseserfaring vurderet og attesteret. Du finder kontaktoplysninger nedenfor her på siden.

FMI
Per P. Toft

ptoft@mil.dk

Ansøgning om udstedelse af Part-66 AML

Ved ansøgning om udstedelse af Part-66 AML indsendes følgende til Trafikstyrelsen:

 • EASA Form 19
 • Dokumentation for bestået teori eller Basic Training Course (CoR)
 • Dokumentation for erfaring (logbog og attestation)

Det skal bemærkes, at der kan være fire ugers behandlingstid på ansøgninger.

Part-66 AML kan udstedes med en eller flere kategorier.

Part-66 AML kan udstedes uden flytypepåtegning.

Fornyelse af autorisation (Part-66 AML)

Et Part-66 AML er gyldigt i op til fem år. Inden certifikatets udløb skal du forny dit Part-66 AML.

Husk at få fornyet dit Part-66 AML i god tid inden udløb. Trafikstyrelsen har normalt op til fire ugers sagsbehandlingstid.

Du søger på normal vis med en udfyldt EASA Form 19. Markér for fornyelse på blanketten.

I specielle tilfælde kan Trafikstyrelsen eventuelt sende en elektronisk kopi af det nye AML, så man har et bevis på fornyelse, inden det fysiske AML når frem med posten.

Husk at Trafikstyrelsen skal modtage siderne fra det gamle Part-66 AML, inden vi der kan udstedes et nyt.

Det gamle AML (eller bare blot siderne derfra) sendes eller afleveres på nedenstående adresse. Mærk evt. konvolutten med "Part-66".

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Genudstedelse af autorisation (Part-66 AML)

Er dit Part-66 AML deponeret, udløbet eller bortkommet skal du søge om genudstedelse af certifikatet hos Trafikstyrelsen.

Deponeret AML

Har man tidligere haft et JAR-66 eller et Part-66 AML, kan Trafikstyrelsen genudstede AML med de samme rettigheder som det tidligere udstedte AML.

Trafikstyrelsen har gemt registreringen i vores styrelsens person certificerings system.

Du søger på normal vis med en udfyldt EASA Form 19. Markér for fornyelse på Form 19 i blanketten. Benyt notefeltet på Form 19 i blanketten til en uddybende forklaring.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er ”current” på dine flytyperatings, hvis ikke du har minimum seks måneders erfaring inden for de sidste to år.

Part-145- værkstedet vil skulle sørge for opnåelse af nylig erfaring (recent experience) og eventuelt update training på Human Factor, Fueltank Safety, EWIS og flytype, før de kan udstede ”Company approval” til CRS.

Udløbet Part-66 AML

Et Part-66 AML er gyldigt i max fem år. Derefter skal det fornyes. Man kan ikke bruge sine Part-66-rettigheder efter udløbsdatoen.

Er dit AML udløbet, uden at du har fornyet det, skal Trafikstyrelsen modtage en erklæring om, at du ikke har givet CRS efter udløbsdatoen på dit Part-66 AML. Kontakt Trafikstyrelsen for yderligere info.

Du søger om genudstedelse på gennem udfyldelse og indsendelse af EASA Form 19. Markér for fornyelse i blanketten. Benyt notefeltet i blanketten til en uddybende forklaring.

Husk at Trafikstyrelsen skal modtage siderne fra det gamle Part-66 AML, inden der kan udstedes et nyt.

Bortkommet Part-66 AML

Et Part-66 AML er et offentligt autorisationsbevis, som man skal passe på. 

Skulle det ske, at dit Part-66 AML bliver stjålet, skal det politianmeldes.

Ved tyveri eller bortkomst kan Trafikstyrelsen genudstede dit Part-66 AML, efter vi har modtaget en underskrevet bortkomsterklæring. Du finder bortkomsterklæring i Trafikstyrelsens blanketdatabase, som du kan tilgå under "Relevante blanketter" i menuen til venstre. Kontakt Trafikstyrelsen for yderligere info.

Du søger om genudstedelse på gennem udfyldelse og indsendelse af EASA Form 19. Markér for fornyelse i blanketten. Benyt notefeltet i blanketten til en uddybende forklaring. 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Relevante blanketter

Her finder du relevante blanketter til udstedelse, fornyelse eller genudstedelse af Part-66 AML.

Du kan finde information om udstedelse, fornyelse eller genudstedelse af Part-66 AML og dokumentation i forbindelse med ansøgning under siderne i menuen til venstre.

Her på siden neden for finder du adgang til Trafikstyrelsens blanketter relevant for dig som flymekaniker.

Ansøgningsblanket(ter) og relevant dokumentation fremsendes til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
Part-66

Part-66@trafikstyrelsen.dk

Relevante blanketter

I styrelsens blanketdatabase kan du hente og se alle relevante ansøgningsblanketter, attestationer og erklæringer som flymekaniker.

Se mere

Gebyrer

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer mv. er beskrevet i Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Ny gebyrbekendtgørelse offentliggøres ved årsskiftet.

Der er fast gebyr på Part-66 AML for:

 • Udvidelser/Ændringer
 • Fornyelse/genudstedelse

Der er regning efter timepris på:

 • Part-66 AML førstegangsudstedelse.
 • Godkendelse af typeuddannelse, der ikke er fuldt Part-147 godkendt. Herunder godkendelse af Part-145 praktikprogrammer.
 • Afholdelse af praktisk prøve

Læs mere om Trafikstyrelsens gebyrer på Trafikstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret 12-02-2024