Udvidelse af autorisation

For mere general information eller at du ikke ved det specifikke område, så kontakt os på følgende link: Kontakt os

For mere specifik information og ansøgninger vedrørende Part-66 certifikater og flytekniske uddannelser, så kontakt os på følgende mailadresse: Part-66@trafikstyrelsen.dk

Nedenfor kan du finde information og relevante blanketter til udvidelse af Part 66-AML.

Udvidelse af autorisation med ny kategori/underkategori (Part-66 AML)

Her finder du generel information om udvidelse af Part-66 AML med en ny kategori eller underkategori.

Et Part-66 AML, der er udstedt med en eller flere kategorier, kan udvides med ny kategori, når kravene til uddannelsen er opfyldt: 

 • Teorien til den nye kategori skal være bestået på en Part-147 godkendt skole og må ikke være ældre end ti år. Er teorien ældre end ti år, kontakt da Trafikstyrelsen for nærmere info.
 • Der skal være opnået erfaring i den nye kategori.
  Længden af erfaringen er afhængig af, hvilken ny kategori man søger om, og hvilken kategori man allerede har. Find mere information i forordning (EU) 1321/2014, Annex III, Appendix IV.
  Erfaringen skal være dokumenteret i en personlig logbog og være attesteret af Part-145-organisationen.

Er uddannelsen gennemført som et Part-147 Basic Training Course (inkl. praktik) kan erfaringskravet reduceres med 50 %.

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 her

Læs mere om logbog på Trafikstyrelsens hjemmeside

Ansøgning

Følgende dokumenter skal fremsendes til Trafikstyrelsen for udvidelse med ny kategori/underkategori:

 1. EASA Form 19
  I afsnittet ”Ansøgning om” afkrydses ”Ændring af AML” (Amendment of AML).
  Under ”Rating” afkrydses relevante kategorier og underkategorier.
 2. Dokumentation for bestået relevante moduler inden for den søgte kategori eller underkategori
  Dokumentation (CoR) for bestået teori vedhæftes ansøgningen.
 3. Dokumentation for erfaring attesteret af en godkendt vedligeholdelsesorganisation.
 4. Siderne fra det oprindelige Part-66 AML, som ønskes udvidet

Typepåtegning med gruppe 1 luftfartøjer

Her finder du information om typeuddannelse og påtegning for store og komplekse luftfartøjer, gruppe 1 luftfartøjer.

Luftfartøjstyper, der kræver typeuddannelse, er i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), 66.A.5 defineret som: 

"Komplekse motordrevne luftfartøjer og flermotorede helikoptere, flyvemaskiner med en maksimal certificeret operationel højde, som overstiger FL290, flyvemaskiner udstyret med fly-by-wire-systemer og andre luftfartøjer, for hvilke en luftfartøjstyperettighed er påkrævet ifølge agenturets definitioner".

Du finder listen over luftfartstyper i gruppe 1 i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendices to AMC, Appendix I "Aircraft Type Ratings for Part-66 Aicraft Maintenance Licences".

Indehaveren af et Part-66 AML med kategori B1, B2 og C skal have gennemført en godkendt typeuddannelse og efterfølgende typepåtegning i sit Part-66 AML, før vedkommende må udøve sine rettigheder.

En sådan typeuddannelse kan gennemføres i en godkendt Part-147-organisation (og/eller i en godkendt Part-145-vedligeholdelsesorganisation, hvor Trafikstyrelsen har godkendt typeuddannelsen).

Hvis Part-145-organisationen ønsker at ansøge om et Direct Approved-typetræning kontaktes Trafikstyrelsen.

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 og tilhørende AMC & GM her

Ansøgning

For udvidelse af Part-66 AML skal ansøgeren udfylde og fremsende til Trafikstyrelsen:

 1. Udfyldt og underskrevet EASA Form 19
  ”True copies” af CoR (Certificate of Recognition) fra Part-147-organisation. For kategori B1 & B2 skal Part-147 CoR dække både den teoretiske og den praktiske del af typeuddannelsen. For kategori C skal CoR dække den teoretiske del af typeuddannelsen.
 2. Det tidligere udstedte Part-66 AML. Fremsend indlægssiderne og destruer omslaget. Det tidligere udstedte AML returneres ikke. Undgå at fremsende N-JOR radiobevis, personligt CRS-bevis og andre private dokumenter i forbindelse med AML-henvendelser.

For ansøgere, der søger påtegning af første luftfartstype inden for en kategori/underkategori, fremsendes udfyldt OJT-program og "OJT Compliance list". 

OJT for første type i kategori, gruppe 1 luftfartøjer

Her finder du information om OJT (On the Job Training) i forbindelse med udvidelse af Part-66 AML med en kategori.

OJT (On the Job Training) for første type i kategori, gruppe 1 luftfartøjer, skal gennemføres i en Part-145 godkendt organisation.

Formålet med denne OJT er at give praktiske typekompetencer og erfaring før første typecertificering i en kategori. OJT er et erfaringssupplement til typetræningens teori og praktik med vægt på færdigheder og holdninger.

OJT skal være reelt udførte opgaver på operative fly i modsætning til på typekurset, hvor der ofte er tale om demonstration og simulering af opgaver med brug af træningsudstyr som simulator og lignende.

Der skal lægges vægt på at træne kompetencer, der ikke dækkes fuldt ud på typetræningskurset, som for eksempel:

 • Sikkerhedsadfærd, personsikkerhed og flysikkerhed
 • Forståelse af systemintegration, at kunne overskue situationen og systemernes sammenhænge
 • Forståelse for vigtigheden af særlige emners prioritering specielt for flytypen
 • Udførelse af flyvedligehold, at vise sikker udførelse af opgaver og håndtering af komponenter
 • Brug af flyets dokumentation og manualer f.eks. AMM, IPC, MEL, samt at navigere, forstå og overholde procedure
 • Rapportering skriftligt og mundtligt i flyets logbog, jobcards, reservedele og PC-systemer
 • Fejlsøgning, test og verificering af systemers funktion og rapportering af disse

OJT skal gennemføres for hver kategori, før Part-66 AML kan udvides med den første type i kategorien. 

Part-145-organisationen kan benytte denne OJT som træning og dokumentation for opnåelse af den ønskede kompetence, før der gives CRS-rettighed i virksomheden.

OJT-listen

OJT-opgavelisten og proceduren for OJT skal godkendes af Trafikstyrelsen og være beskrevet i Part-145 MOE 3.20. Du finder kravene i forordning (EU) 1321/2014, Annex II (Part-145), AMC til 145.A.70(a).

OJT-listen skal udarbejdes med relevante og repræsentative opgaver pr. flytype og for AML-kategorien ud fra den generiste opgaveliste i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendices to AMC, Appendix II "Aircraft Type Practical Experience and On the Job Training - List of Tasks".

Se også Trafikstyrelsens eksempel her på siden.

Opgaverne på OJT-listen bør vælges ud fra hyppighed, flysikkerhed og specielle opgaver for flytypen. Der skal være en god spredning af opgaver, både lette og svære, inden for alle emner.

Det anbefales at tilrette opgavebeskrivelsen og benævnelserne til flytypen og til noget realistisk opnåeligt.

For eksempel skal der ikke være opgaver på slat, hvis ikke slat findes på flyet. Hvis der i stedet for slat er en Krueger-flap, skrives det. Der bør heller ikke stå flap-udskiftning, hvis det kun forekommer med års mellemrum. Man kan eventuelt i stedet skrive ”Major Flightcontrol Componet replacement” og ”Rigging”.

Gør plads i notefeltet til at beskrive mere præcist, hvilken opgave der reelt blev udført, og noter fuld reference til opgaven, f.eks. AMM-reference, jobcard eller flyets logbog.

OJT-listen skal udfyldes med nogle felter, der identificerer hvem, der har udført opgaverne, hvor opgaverne er udført, og hvad opgaverne består af. Se Trafikstyrelsens eksempel neden for her på siden eller i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendix III, afsnit 6.

Derudover skal det fremgå, hvem der er godkendte Supervisors og godkendt Assessor.

Du bør desuden være opmærksom på følgende krav:

 • OJT-opgavelisten skal indeholde relevante opgaver for flytypen i alle relevante områder (ATA).
 • Minimum 50 % af den godkendte liste skal gennemføres.
 • Der skal være udført opgaver i alle ATA og med en god spredning af opgavernes sværhedsgrad.
 • Op til 25 % af de gennemførte opgaver kan være udført før typekurset.
 • OJT er en del af typetræningen som skal være gennemført indenfor tre år, evt. fra OJT start til ansøgning om udvidelse af AML.
 • Opgaver på listen kan erstattes af andre opgaver, hvis de vurderes at være lige så relevante. Derfor anbefales det at have ledige linjer til at notere andre opgaver i hvert ATA.

Det anbefales at notere på OJT-listen de udpegede Supervisors, der må skive i OJT-listen med navn, signatur, AML-nr. og evt. stempel.

Det anbefales at have "Final Assessment Report" og "Compliance Report" i slutningen af OJT-listen.

Gennemførelse af OJT

Trainee skal opnå praktisk erfaring med flytypen og procedure under overvågning af en typecertificeret tekniker, som også har CRS-rettigheder på typen, en Supervisor. Trainee signerer for den udført opgave, noterer referencer og supplerende tekst.

Supervisor skal være tilgængelig for Trainee. Der kan udpeges flere Supervisors, som Trainee kan henvende sig til.

Trainee skal have en plan for gennemførelsen af OJT i form af en OJT-liste, planlagt deltagelse i opgaver på typen og ved hjælp af udpegede Supervisors.

Den udpegede Supervisor kontrasignerer for den gennemførte OJT-opgaves korrekte gennemførelse og udskriver (releaser) det udførte job, da Trainee endnu ikke har disse rettigheder.

En udpeget Supervisor skal:

 • være CRS typecertificeret på flytypen
 • vejlede og oplære i udførelse af opgaver, procedurer og flysikkerhed
 • have træning og evner indenfor instruktion, sidemandsoplæring, vurdering og tilbagemelding
 • kontrasignere på Trainee OJT-liste
 • frigive det gennemførte job til luftdygtighed
 • rapportere til assessor om sin anbefaling, evt. give tilbagemelding om behov for yderligere træning

En udpeget Assessor (Assessment, Final Assessment og Compliance Report) skal:

 • have træning i opgaven som assessor
 • være udpeget som assessor af organisationen
 • udfylde ”Final Assesment Report” baseret på Supervisors tilbagemeldinger
 • udføre Final Assessment ved et check af, at OJT er gennemført efter proceduren med tilstrækkeligt antal opgaver og spredning

”Final Assessment Report” skal indeholde en ”Compliance Report”, som bekræfter og beskriver, hvordan man har opnået kravet om de ønskede kompetencer. Det anbefales at have disse i slutningen af OJT-listen.

Du finder kravene til OJT for første type i kategori i forordning (EU) 1321/2014:

 • Annex III:
  • Appendix III, afsnit 6
  • AMC til Appendix III, afsnit 6
  • Appendix II til AMC
  • Appendix III til AMC
 • Annex II:
  • AMC til 145.A.70(a)).

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 og tilhørende AMC her

Typepåtegning med gruppe 2, 3 og 4 luftfartøjer

Her kan du finde information om typeuddannelse og påtegning for "simple luftfartøjer".

Simple luftfartøjer skal forstås som luftfartøjer under 5.700 kg undtagen luftfartøjer, der er vurderet til at være komplekse fartøjer og tomotorede helikoptere.

Aktuelle fly i de enkelte grupper kan ses i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendix I "Aircraft Type Ratings for Part-66 Aircraft Maintenance Licences".

Uddannelsen til typerating kan både foregå på et typekursus eller ved at bestå en typeeksamination udført af Trafikstyrelsen.

Kravene til typeuddannelsen på simple luftfartøjer indeholder ikke lige så specifikke krav til den teoretiske del som ved gruppe 1 fly.

Uddannelsen kan foregå i Part-145-værkstedet ved sidemandsoplæring, ved at læse flyvedligeholdelsesmanualer og ved at deltage i vedligeholdelse og fejlsøgning arbejde.

Der er i uddannelsen krav til typeerfaring og bestået type eksamination.

Typeerfaring

Typeerfaring på den enkelte luftfartøjstype beskrives i forordningen som et repræsentativt udvalg af vedligeholdelsesaktiviteter, der er relevante for den individuelle Part-66 AML-kategori.

Før typeerfaringen påbegyndes, skal der udformes en "On the Job Training"-liste med baggrund i forordning (EU) 1321/2014, Annex III (Part-66), Appendices to AMC, Appendix II "Aircraft Type Practical Experience - List of Tasks". Se også Trafikstyrelsens eksempel neden for her på siden.

Listen redigeres, så den er målrettet mod ansøgt Part-66 AML-kategori og -type.

Minimum 50 % af de relevante opgaver for ansøgt AML-kategori (B1 eller B2) og type skal udføres.

De enkelte opgaver skal attesteres af personer ansat i en godkendt vedligeholdelsesorganisation med pågældende luftfartøjstype påtegnet i AML, samt med CRS-rettighed på typen.

Den samlede liste attesteres af den indstillende vedligeholdelsesorganisation.

Trafikstyrelsen kræver ikke forhåndsgodkendelse af den redigerede OJT-liste eller -logbog, men anbefaler dog en sådan forhåndsgodkendelse. Dermed sikres en ensartet standard for typeerfaring, og ansøgere vil undgå en evt. underkendelse af den afholdte typeerfaring ved ansøgning om udvidelse af Part-66 AML.

I forbindelse med opnåelse af typeerfaring anbefaler Trafikstyrelsen organisationerne nøje at vurdere behovet for evt. supplerende teoretisk undervisning. Her tænkes på undervisning af elever, der ikke tidligere har kendskab og erfaring i en teknologi, som er en del af den flytype, der undervises på (f.eks. ny eller anden turbinemotortype, kompliceret styring af turboladersystemer, første trykkabine, nye avionicssystemer o.lign.).

Teoretisk grundviden om luftfartøjet og dets systemer er et emne, som vurderes under typeeksamination.

Typeeksamination

Annex III (Part-66), Appendix III, afsnit 5 beskriver, at typeeksamination kan være mundtlig, skriftlig, en vurdering (assessment) eller kombination af disse.

En sådan eksamination skal vise, at eleven på den pågældende luftfartøjstype og AML-kategori:

 • er fortrolig med luftfartøjet og dets systemer.
 • kan forestå sikker vedligeholdelse ved korrekt anvendelse af vedligeholdelsesmanual (maintenance manual) og anden relevant data for typen, herunder fejlsøgning, reparationer, justeringer, udskiftninger, rigning og funktionelle kontroller som f.eks. motoropvarmning, samt anvende specialværktøj og/eller testudstyr.
 • har den krævede teoretiske grundviden om luftfartøjet og dets systemer.

Find Easy Access Rules til forordning (EU) 1321/2014 og tilhørende AMC her

Ansøgning

For udvidelse af Part-66 AML skal ansøgeren udfylde og fremsende EASA Form 19 og følgende dokumenter:

 1. Dokumentation for gennemført praktisk typeuddannelse ved OJT-liste attesteret af typecertificeret personale (staff) og af en af Trafikstyrelsen godkendt person i vedligeholdelsesorganisation.
 2. Det oprindelige Part-66 AML, som ønskes udvidet.

Efter Trafikstyrelsen har modtaget og godkendt ovenstående dokumentation aftales dato og sted for praktisk prøve.

Efter afholdt og bestået praktisk prøve vil typen blive påtegnet Part-66 AML.

Hvis Part-66 AML-indehaveren efter typeuddannelsen opfylder betingelserne for Group Rating kan certifikatet i forbindelse med denne påtegning, blive påtegnet den relevante Group Rating.

Group Ratings i gruppe 2a/b/c og gruppe 3

Gruppe 2 ”Manufacturer Sub-Group rating” kræver mindst to flytyper fra samme fabrikant, som dækker teknologien inden for gruppen og til den ansøgte kategori. 

Gruppe 2 “Full Sub-Group rating” kræver mindst tre fly fra forskellige fabrikanter, som dækker teknologien indenfor gruppen og til den ansøgte kategori.

Fuld gruppe (Full Group) 3 kræver demonstration af praktisk erfaring i teknologien inden for gruppen og til den ansøgte kategori. Det kan opnås ved få eller mange fly alt efter, hvilken teknologi flyene dækker, og den opnåede praktiske erfaring.

Mindst 50% af relevante opgaver (tasks) skal gennemføres ved første typeuddannelse inden for en given gruppe, 30% af relevante opgaver skal gennemføres ved næste typeuddannelse, og 20% skal gennemføres ved efterfølgende.

I OJT-listen skal det angives, hvilke tasks der minimum skal udføres i relation til 50%, 30% og 20% reduktion, således at erfaringen vægtes på emner/opgaver, som er specielle for typen.

Group Rating i gruppe B3

Gruppe B3 ”Piston engine non-pressurised aeroplanes of 2 000 kg MTOM and below” kræver demonstration af praktisk erfaring i teknologien inden for gruppen og til den ansøgte kategori. Det kan opnås ved få eller mange fly alt efter, hvilken teknologi flyene dækker, og den opnåede praktiske erfaring.

Group Rating i gruppe 4

Group Rating i nedenstående kategorier kræver demonstration af praktisk erfaring i teknologien inden for gruppen og til den ansøgte kategori. Det kan opnås ved få eller mange fly alt efter, hvilken teknologi flyene dækker, og den opnåede praktiske erfaring.

 • L1C: composite sailplanes
 • L1: sailplanes
 • L2C: composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes
 • L2: powered sailplanes and ELA1 aeroplanes
 • L3H: hot-air balloons
 • L3G: gas balloons
 • L4H: hot-air airships
 • L4G: ELA2 gas airships

Begrænsninger

Der kan indføres begrænsninger i Part-66 AML, hvis ikke relevant erfaring er dækket for:

 • pressurised aeroplanes
 • metal-structure aeroplanes
 • composite-structure aeroplanes
 • wooden-structure aeroplanes
 • aeroplanes with metal-tubing structure covered with fabric

Typepåtegninger i danske Part 66 AML under afsnit XIV, National Privileges

Liste med typepåtegninger jf BL 6-65, herunder hvorvidt de er omfattet af en grupperettighed

Se mere

Relevante blanketter

Her finder du relevante blanketter til udvidelse af Part-66 AML.

Du kan finde information om udvidelse af Part-66 AML og dokumentation i forbindelse med ansøgning under siderne i menuen til venstre. 

Her på siden neden for finder du adgang til Trafikstyrelsens blanketter relevant for dig som flymekaniker.

Ansøgningsblanket(ter) og relevant dokumentation fremsendes til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
Part-66

Part-66@trafikstyrelsen.dk

Relevante blanketter

I styrelsens blanketdatabase kan du hente og se alle relevante ansøgningsblanketter, attestationer og erklæringer som flymekaniker.

Se mere

Gebyrer

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer mv. er beskrevet i Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Ny gebyrbekendtgørelse offentliggøres ved årsskiftet.

Der er fast gebyr på Part-66 AML for:

 • Udvidelser/Ændringer
 • Fornyelse/genudstedelse

Der er regning efter timepris på:

 • Part-66 AML førstegangsudstedelse.
 • Godkendelse af typeuddannelse, der ikke er fuldt Part-147 godkendt. Herunder godkendelse af Part-145 praktikprogrammer.
 • Afholdelse af praktisk prøve

Læs mere om Trafikstyrelsens gebyrer på Trafikstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret 12-02-2024