Servicemål for sagsbehandlingstider og myndighedsgodkendelsesplan

Sidst opdateret 05/10/2021
Styrelsens servicemål giver et overblik over, hvor lang tid man kan forvente, at sagsbehandlingen varer inden for de forskellige typer af godkendelser

Trafikstyrelsen har fastsat servicemål for sagsbehandlingstiden for godkendelser på jernbaneområdet.

 

Servicemålene er udtryk for den forventede sagsbehandlingstid, som ansøgeren kan forvente, under forudsætning af, at dokumentationen og det øvrige ansøgningsmateriale er uden væsentlige mangler. Ved væsentlige mangler må påregnes ekstra sagsbehandlingstid efter et såkaldt ”skakursprincip”.

 

Skakursprincippet betyder, at sagsbehandlingstiden kan stoppes, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt eller af en sådan kvalitet, at det er nødvendigt for styrelsen at modtage yderligere dokumentation eller stille opfølgende spørgsmål. Sagsbehandlingstiden genoptages, når styrelsen har modtaget den nødvendige dokumentation og/eller besvarelse.

 

Læs mere i notatet om servicemål, hvor man kan se en oversigt over servicemål for sagsbehandlingstider for alle godkendelsestyper samt en uddybning af skakursprincippet og styrelsens mulige forbehold i godkendelsesprocessen.

Oversigt

Servicemål for sagsbehandling på jernbaneområdet

Servicemål for sagsbehandling på jernbaneområdet

Oversigt

Myndighedsgodkendelsesplan

Servicemål for sagsbehandlingstider og myndighedsgodkendelsesplan i excel.

Oversigt

Myndighedsgodkendelsesplan

Myndighedsgodkendelsesplan i word.