Vejledningens formål og opbygning

Formålet med vejledningen er at hjælpe ansøgere til en smidigere sagsbehandling. Vejledningen beskriver proceduren for at opnå en helbredsgodkendelse samt hvilke forhold man som ansøger skal være opmærksom på, hvis man lider af en sygdom.

Vejledningen kan også være en hjælp for personer, der allerede har en helbredsgodkendelse, men som får mistanke om eller kendskab til, at de ikke længere opfylder helbredskravene. Der skal ske indberetning om dette til Trafikstyrelsen, idet den ændrede helbredstilstand kan have betydning for helbredsgodkendelsen.

Vejledningens opbygning

Vejledningen er bygget op på følgende måde:

  • Et generelt afsnit der beskriver procedure for ansøgning og indberetningspligt.
  • Et afsnit der beskriver krav til syn, hørelse og tale.
  • Et afsnit der beskriver de generelle helbredskrav sammen med beskrivelser af, hvordan de oftest forekomne sygdomme og lidelser samt medicin, alkohol og euforiserende stoffer påvirker opnåelsen eller opretholdelsen af en helbredsgodkendelse.

Ikke alle sygdomme eller lidelser fremgår af denne vejledning. Har du en sygdom, der ikke er beskrevet, skal du som udgangspunkt fremsende en udtalelse fra den behandlende læge. Her skal det fremgå, hvad du fejler, om du er i medicinsk behandling, om din lidelse er velbehandlet, om du følger din behandlingsplan, og om lidelsen kan påvirke varetagelsen af din funktion.

OBS

Er du metro- eller letbanefører, gælder denne vejledning ikke for dig. Du skal opfylde helbredskravene til gruppe 2 til kørekort. Du kan læse mere om kravene i vejledning om helbredskrav til kørekort.

Gå til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om helbredskrav til kørekort (nyt vindue)

Senest opdateret 14-03-2022