Regler

Sidst opdateret 06/11/2020
Helbredskravene fremgår af nationale regler og EU-regler.

Helbredskravene fremgår af følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse

BEK nr. 1212

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Gældende fra

20/11/2017

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Bekendtgørelse

BEK nr. 1359

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Gældende fra

22/11/2016

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 576

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Gældende fra

30/05/2017

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

EU-regler på området

Direktiv

2007/59

Direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

Gældende fra

23/10/2007

Direktivet fastsætter regler for certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanesystemet i Fællesskabet, og fastsætter de opgaver, som påhviler de kompetente myndigheder.

Forordning

2015/995

Forordning 2015/995 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union

Gældende fra

08/06/2015

Forordning om ændring af afgørelse 2012/757