Journalnr. TS6040102-00024

Offentliggørelse af høringssvar for miljøkonsekvensrapporterne for Lynetteholm

03-05-2021

Trafikstyrelsen offentliggør hermed indkomne høringssvar fra høringen af miljøkonsekvensrapporten, temarapporten og den supplerende miljøkonsekvensrapport ifm. etablering af Lynetteholm.