Verifikationsforskrift

I forbindelse med ansøgning om typegodkendelse eller køretøjsomsætningstilladelse efter installation af ETCS med STM skal ansøgningen vedlægges en kompatibilitetsattest for STM-installationen.

Bekendtgørelse nr. 1465 af 05/12/2016 om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet indeholder nationale tekniske regler, der skal anvendes af DeBo til at verificere køretøjets tekniske kompatibilitet med det danske jernbanenet.

I bilag 1 til bekendtgørelsen er der henvist til en særlig verifikationsforskrift, DK-STM BL3, BDK dok. Id. IN 655.00 Q4236 under krav ”12.2.2 STM-krav”, som skal verificeres af en DeBo, der kan dokumentere kompetence til STM-verifikation.

Den gyldige version af verifikationsforskriften og de tilhørende bilag, kan hentes nedenfor.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Trafikstyrelsen på følgende mailadresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 12-03-2024