Ansøg om lokomotivførerlicens

Her på siden finder du information om, hvordan der kan ansøges om lokomotivførerlicens.

Ansøgning om lokomotivførerlicens behandles af Trafikstyrelsen, i henhold til bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere (kan findes ovenfor under Relevant lovgivning). For at sikre en smidig og hurtig sagsgang, skal Trafikstyrelsens ansøgningsskema og tilhørende formularer anvendes. Desuden skal ansøger sikre, at dokumentationen er fyldestgørende og korrekt.

Da ansøgninger om lokomotivførerlicens som regel indsendes af lokomotivførerens virksomhed, afspejles dette i Trafikstyrelsens ansøgningsprocedure.

I denne vejledning beskrives ansøgningsforløbet og den nødvendige dokumentation i forbindelse med udstedelse af lokomotivførerlicens. Ansøgningsskema, skabelon for uddannelsesbevis, og samtykkeerklæring kan hentes nedenfor.

Ansøgning via den digitale ansøgningsblanket

Vi anbefaler at man benytter den digitale ansøgningsblanket, både ved førstegangsansøgning og fornyelse af lokomotivførerlicensen, da dette sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling.

Ved ansøgning via den digitale ansøgningsblanket, skal man ikke udfylde nedenstående skabeloner, men tilgå ansøgningsblanketten her:

Digital ansøgningsblanket

Man tilgår ansøgningsblanketten via medarbejder NemID.

Hvordan er processen for selvbetjeningsløsningen:

·        Man skal vælge ovenstående link for at tilgå selvbetjeningsløsningen.

·        Log på med NemID medarbejdersignatur / MitID Erhverv

·        Vælg mellem førstegangsansøgning, eller fornyelse af lokomotivførerlicens.

·        Når du har ansøgt, vil I modtage en kvittering for ansøgningen I e-boks

·        Når ansøgningen er færdigbehandlet, vil ansøger og dennes arbejdsgiver modtage underretning om afgørelsen via e-boks.

Inden ansøgningsblanketten tilgås, skal man have følgende klar:

·        NemID Medarbejdersignatur / MitID Erhverv.

·        Stamkort (udfyldt, underskrevet og forsynet med pas).

·        Kopi af pas, eller kørekort.

·        Skabelon for uddannelsesbevis for gennemført licensuddannelse (kun ved førstegangsansøgning).

·        Samtykkeerklæring om vandelsvurdering.

Førstegangsansøgning om lokomotivførerlicens

Ved førstegangsansøgning om lokomotivførerlicens, skal blanketterne ”Ansøgning om lokomotivførerlicens (førstegangsansøger)”, ”Skabelon for uddannelsesbevis” og ”Samtykkeerklæring om vandelsvurdering” udfyldes og fremsendes til Trafikstyrelsen.

Da lokomotivførerlicensen er betinget af vandelsgodkendelse, kan samtykkeerklæringen med fordel fremsendes tidligt i uddannelsesforløbet.

Ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens

Ved ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens, skal man som ansøger benytte blanketten ”Ansøgning om lokomotivførerlicens (fornyelse)”. Blanketten adskiller sig fra ansøgningsblanketten til førstegangsansøgere, ved at man ikke på ny skal fremsende dokumentation for almen- og licensuddannelse. Fornyere behøver således heller ikke fremsende blanketten ”Skabelon for uddannelsesbevis”.

Det bemærkes, at man ved ansøgning om fornyelse af lokomotivførerlicens skal have gennemgået en ny erhvervspsykologisk test med tilfredsstillende resultat, samt at der også ved fornyelse skal fremsendes en ”Samtykkeerklæring om vandelsvurdering”, med henblik på at man som ansøger igen kan vandelsvurderes.

Ansøgning om fornyelse skal sendes til Trafikstyrelsen senest 4 uger før udløb, men ansøgninger modtaget før, imødeses meget gerne.

Ansøgning som privatperson

Ønsker man som privatperson at ansøge om lokomotivførerlicens, kontakt da venligst Trafikstyrelsen på helbred@trafikstyrelsen.dk.

Senest opdateret 31-08-2023