Uddannelse af lokomotivførere

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse som lokomotivførere på jernbaneområdet skal gennemføre.

Jernbanevirksomheden/infrastrukturforvalteren skal udarbejde uddannelsesplaner til uddannelse af lokomotivførere. Uddannelserne skal blandt andet indeholde undervisning i trafikale sikkerhedsregler, beredskab, betjening af litra mm.

Uddannelserne skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold, forløb, prøveform samt den krævede taksonomi for de enkelte emner.

Nye eller ændrede uddannelsesplaner skal godkendes i Trafikstyrelsen, inden uddannelserne må benyttes. Der stilles i godkendelsen krav om, at virksomheden skal sikre, at planerne løbende opdateres, så det materiale, lokomotivførerne uddannes i, er i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, trafikale sikkerhedsregler, beredskabsplaner mv.

Virksomhederne skal desuden udarbejde efteruddannelsesordning, der sikrer at lokomotivførernes kompetencer opretholdes.

Certifikat og licens til lokomotivførere

En lokomotivfører skal have både lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafikstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren opfylder de relevante helbredskrav, er blevet vandelsvurderet og har gennemgået den relevante uddannelse. Lokomotivførerlicensen er samtidig dokumentation for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder lokomotivførercertifikatet som et bevis for, at lokomotivføreren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).

Optagelse og uddannelsen til lokomotivfører

For at starte på uddannelsen som lokomotivfører, skal man først søge job som lokomotivfører i en dansk jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter.

Der findes ikke et specielt ansøgningsskema hos Trafikstyrelsen til dette brug, eller et samlet sted hvor stillingerne slås op. Trafikstyrelsen anbefaler at du henvender dig til jernbanevirksomhederne eller infrastrukturforvalterne, enten direkte eller via virksomhedernes hjemmeside.

Vandelsvurdering

Trafikstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. Derfor skal man give Trafikstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale kriminalregister. Trafikstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være relevante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:

  • Færdselsloven
  • Lov om euforiserende stoffer
  • Straffelovens §§ 78 og 79.

Relevant lovgivning

Praktikplads og betalingsordning

Trafikstyrelsen administrerer en praktikplads- og betalingsordning i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere.

Ordningen skal sikre, at alle jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service trafik på det danske jernbanenet, får adgang til at uddanne lokomotivførere, og at virksomhederne bidrager forholdsmæssigt til finansieringen af uddannelsen.

Praktikpladsordningen

Jernbanevirksomheder, der er godkendt i henhold til jernbaneloven, skal koordinere en praktikpladsordning med hinanden.

Formålet med praktikpladsordningen er at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede, og at alle jernbanevirksomheder har adgang til disse pladser. For at sikre dette skal jernbanevirksomheder en gang om året give besked til Trafikstyrelsen om virksomhedens behov for praktikpladser i det følgende år.

Betalingsordningen

En gang om året opkræver Trafikstyrelsen indbetalinger til ordningen og udbetaler refusion for uddannelse af lokomotivførere.

Trafikstyrelsen beregner den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til finansieringen af det samlede uddannelsesbehov på baggrund af virksomhedens andel af lokomotivførere. Jernbanevirksomhederne får refusion på baggrund af antallet af afsluttede elever det pågældende år i den enkelte jernbanevirksomhed. Tilbyder jernbanevirksomheden ikke de færdiguddannede elever ansættelse i mindst 1 år, skal halvdelen af refusionen for de elever, der ikke tilbydes ansættelse, tilbagebetales.

Hvis du har spørgsmål mv. kan du sende en e-mail til styrelsen på nedenstående mailadresse.

Kontakt
Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 07-02-2024