Uddannelse til fremføring af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse, som førere af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen skal gennemføre.

Førere af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer på S-banen skal besidde relevante faglige kompetencer samt være helbredsgodkendt (se link nedenfor).

Jernbanevirksomheden/infrastrukturforvalteren udarbejder uddannelsesplaner for førere af S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer. Uddannelserne skal blandt andet indeholde undervisning i trafikale sikkerhedsregler, beredskab og betjening af køretøjerne.

Uddannelserne skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold, forløb, prøveform samt den krævede taksonomi for de enkelte emner.

Nye eller ændrede uddannelsesplaner skal godkendes i Trafikstyrelsen, inden uddannelserne må benyttes. Der stilles i godkendelsen krav om, at virksomheden skal sikre, at planerne løbende opdateres, så det materiale der uddannes i, er i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, trafikale sikkerhedsregler, beredskabsplaner mv.

Virksomhederne skal desuden udarbejde efteruddannelsesordning, der sikrer at det personale, der fremfører S-togskøretøjer og arbejdskøretøjer opretholder sine kompetencer

Hvis du har spørgsmål mv. kan du sende en e-mail til styrelsen på nedenstående mailadresse.

Link til Trafikstyrelsens side om helbredsgodkendelse

Kontakt
Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 07-02-2024