Uddannelse af sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Trafikstyrelsen godkender den uddannelse, som førere af metro- og letbanekøretøjer samt trafikstyringspersonale skal gennemføre

Personale, der fremfører metro- og letbanekøretøjer samt trafikstyringspersonale, skal besidde relevante faglige kompetencer samt være helbredsgodkendt (se link nedenfor).

Virksomhederne udarbejder uddannelser for fremførsel af metro- og letbanekøretøjer samt trafikstyringspersonale. Uddannelserne skal indeholde undervisning i trafikale sikkerhedsregler, beredskab og betjening af metro- og letbanekøretøjer/trafikstyringsanlæg.

Det står de enkelte virksomheder frit for, hvordan uddannelserne skal opbygges, og hvor lange uddannelserne skal være. Dog skal begge dele afspejle virksomhedens konkrete driftsforhold og tilpasses virksomhedens størrelse, kompleksitet mv.

Uddannelsesplanerne skal godkendes i Trafikstyrelsen, inden uddannelserne må benyttes. Der stilles i godkendelsen krav om, at virksomheden skal sikre, at planerne løbende opdateres, så det materiale, personerne uddannes i, er i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, trafikale sikkerhedsregler, beredskabsplaner mv.

Virksomhederne skal desuden sikre, at personale, der fremfører metro- og letbanekøretøjer, samt trafikstyringspersonale regelmæssigt gennemfører relevant efteruddannelse

Link til Trafikstyrelsens side om helbredsgodkendelse

Kontakt
Jernbaneinspektør
Jesper Clemensen

uddannelse@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 31-08-2023