Om godkendelse af veteranbaner

En veterantogsorganisation kan drive ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på både veteranbaner og det offentlige jernbanenet samt på smalsporede veteranbaner og veteransporveje.

Det kræver en tilladelse af Trafikstyrelsen når veterantogsorganisationerne vil foretage en sådan drift, der ikke har et egentligt trafikalt behov, men som de vil foretage for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål.

Trafikstyrelsen udsteder tilladelser, fører tilsyn med organisationerne og godkender de anvendte veterantogskøretøjer og veteranbaner i henhold til veteranbanebekendtgørelserne.

Med de nye bekendtgørelser har styrelsen lavet en klar adskillelse af reglerne for henholdsvis kørsel på jernbanenettet og drift af veteranbane m.m. og kørsel herpå. Denne side er derfor opdelt i kategorierne: ”Kørsel på jernbanenettet” og ”Kørsel på egne baner”.

Kategorien ”Kørsel på jernbanenettet” indeholder de krav der er fastsat i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet. Kategorien ”Kørsel på egne baner” indeholder de krav der er fastsat i veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.

Hvis du som veterantogsorganisation ønsker både at køre på jernbanenettet og drive en veteranbane, så skal der indsendes en ansøgning for hver af de ønskede driftstilladelser.

Tilladelse til veterantogsdrift

For at sikre en god opstart tilbyder Trafikstyrelsen en forhåndsdialog med veterantogsorganisationen. En forhåndsdialog er den helt tidlige kontakt mellem veterantogsorganisationen og Trafikstyrelsen, hvor forventningerne til godkendelsesprocessen bliver afstemt og assistance i at dokumentere opfyldelsen af alle krav til at få en tilladelse ydes.

Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen´via e-mail: veteranbaner@tbst.dk

Udstedelse af en tilladelse indebærer, at veterantogsorganisationen kan dokumentere at driften af veteranbanen sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Om dette er tilfældet, skal Trafikstyrelsen godkende før en tilladelse kan udstedes.

Veterantogsorganisationen skal bl.a. opfylde krav til:

  • Infrastruktur og materiel
  • Uddannelse af personale, der udfører arbejde, som har betydning for jernbanesikkerheden
  • Håndtering af ulykker og forløbere til ulykker
  • Sikring af jernbanedriften i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer
  • Den enkelte veterantogsorganisation har selv ansvar for at kende de nødvendige regler og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

veteranbaner@trafikstyrelsen.dk

Relevant lovgivning og vejledning

Senest opdateret 02-02-2024